Jelena Pelajić

03/04/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 3. travnja 2017. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: JELENA PELAJIĆ

Diplomski studij: MATEMATIKA

Smjer: Nastavnički

 

 

Naslov diplomskog rada:

 

Vjerojatnost i statistika u osnovnoj školi

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Doc.dr.sc.  Snježana Braić – predsjednica;
  2. Predavač Željka Zorić – članica;
  3. Dipl.ing. Vesna Gotovac – članica;

Datum i sat obrane: 6travnja 2017. u 1000 sati
Soba: B-3-37, Kampus