Natječaj [ 26.04.2017. ]

25/04/2017

SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspisuje

NATJEČAJ

 

  1. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto:
  2. redoviti profesor – trajno zvanje za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematike, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž);

Uvjeti pod A)1.:

– doktorat iz polja matematike

– istraživač R4 razine sa stupnjem karijere s više od 10 godina iskustva u istraživanju

– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na diplomskim i poslijediplomskim  sveučilišnim studijima matematike

– poželjno područje istraživanja: diskretna i kombinatorna matematika

  1. redoviti profesor – trajno zvanje za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizike, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž);

Uvjeti pod A)2.:

– doktorat iz polja fizike

– istraživač R4 razine sa stupnjem karijere s više od 10 godina iskustva u istraživanju

– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na diplomskim i poslijediplomskim  sveučilišnim studijima fizike

– poželjno područje istraživanja: fizika kondenzirane tvari

  1. redoviti profesor – trajno zvanje za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizike, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž);

Uvjeti pod A)3.:

– doktorat iz polja fizike

– istraživač R4 razine sa stupnjem karijere s više od 10 godina iskustva u istraživanju

– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na diplomskim i poslijediplomskim  sveučilišnim studijima fizike

– poželjno područje istraživanja: ¸atomska i molekularna fizika

  1. redoviti profesor – trajno zvanje za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje geofizike, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž);

Uvjeti pod A)4.:

– doktorat iz polja fizike

– istraživač R4 razine sa stupnjem karijere s više od 10 godina iskustva u istraživanju

– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na diplomskim i poslijediplomskim  sveučilišnim studijima fizike

– poželjno područje istraživanja: geofizika s meteorologijom

  1. docent za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

– doktorat iz polja računarstva

– istraživač R2 razine sa stupnjem karijere od 4-10 godina iskustva u istraživanju

– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim studijima informatike

– poželjno područje istraživanja: podatkovna znanost, obrada prirodnog jezika

 

 

 

  1. za izbor u naslovno nastavno zvanje:
  • predavač ili viši predavač za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (bez zasnivanja radnog odnosa) -dva izvršitelja (m/ž).

 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH) i uvjete iz Odluke  Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti (NN 106/06) te o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Pristupnici pod A) uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina), dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje i radno mjesto, rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (životopis te bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potrebno je dostaviti i na CD-u), dokaz o navedenim poželjnim iskustvima u radu, dokaz o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.

Pristupnici pod B) uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, dokaz o državljanstvu, dokaz o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split, Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.