Bruno Ziterbart

23/05/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA INFORMATIKU

Split, 22. svibnja 2017. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: BRUNO ZITERBART

Diplomski studij: INFORMATIKA

Smjer: Nastavnički

 

 

Naslov diplomskog rada:

 

Primjena više programskih paradigmi u razvoju programske podrške

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. doc.dr.sc.  Saša Mladenović  – predsjednik;
  2. prof.dr.sc. Andrina Granić  – članica;
  3. mag.ing.comp. Goran Zaharija – član;

Datum i sat obrane: 25svibnja 2017. u 0900 sati
Soba: B-2-75, Kampus