Maja Omrčen

16/06/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 16. lipnja 2017. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: MAJA OMRČEN

Diplomski studij: Biologija i kemija

Smjer: Nastavnički

 

 

Naslov diplomskog rada:

 

Primjena Ilirskog biotičkog indeksa (IBI) na krške tekućice Srednje Dalmacije: gornji tok rijeke Cetine

 
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Doc.dr.sc.  Biljana Apostolska – predsjednica;
  2. Prof.dr.sc. Mate Šantić  – član;
  3. Dr.sc Antonela Paladin  – članica;

Datum i sat obrane: 27lipnja 2017. u 1100 sati
Soba: B-1-08, Kampus