Josipa Šiško

27/06/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 26. lipnja 2017. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: Josipa Šiško

Diplomski studij: MATEMATIKA

Smjer: Nastavnički

 

Naslov diplomskog rada:

 

Učenje istraživanjem

 
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Prof.dr.sc.  Nikola Koceić Bilan – predsjednik;
  2. Predavač Željka Zorić – članica;
  3. Dr.sc. Tanja Vojković  – članica;

Datum i sat obrane: 4srpnja 2017. u 1000 sati
Soba: B-3-69, Kampus