Duje Giljanović

03/07/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA FIZIKU

Split, 03. srpnja 2017. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: DUJE GILJANOVIĆ
Diplomski studij: FIZIKA
Smjer: Računarska fizika
 

Naslov diplomskog rada:

 

Identifikacija elektrona za okidač kalorimetra visoke granularnosti detektora CMS

 
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Prof.dr.sc.  Ivica Puljak – predsjednik;
  2. Doc.dr.sc. Damir Lelas  – član;
  3. Doc.dr.sc. Marko Kovač  – član;

Datum i sat obrane: 4srpnja 2017. u 1000 sati
Soba: B-3-54, Kampus