Danijela Stojić

03/07/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 3. srpnja 2017. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: DANIJELA STOJIĆ
Diplomski studij: Biologija i kemija
Smjer: Nastavnički
 

Naslov diplomskog rada:

 

Sastav zajednice mezozooplanktona u Stobrečkom zaljevu kod Splita

 
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Doc.dr.sc.  Sanja Puljas – predsjednica;
  2. Prof.dr.sc. Mate Šantić  – član;
  3. Doc.dr.sc. Ana Maravić  – članica;

Datum i sat obrane: 13srpnja 2017. u 1000 sati
Soba: B-2-21, Kampus