Luca Olivari

03/07/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 3. srpnja 2017. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: LUCA OLIVARI
Diplomski studij: MATEMATIKA
Smjer: Teorijski
 

Naslov diplomskog rada:

 

O dimenziji topološkog prostora

 
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Prof.dr.sc.  Vlasta Matijević – predsjednica;
  2. Izv.prod.dr.sc. Nikola Koceić Bilan  – član;
  3. Dr.sc. Goran Erceg  – član;

Datum i sat obrane: 7srpnja 2017. u 1000 sati
Soba: B-3-37, Kampus