Ivana Kisić

05/07/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 05. srpnja 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG ISPITA

Kandidat: IVANA KISIĆ
Preddiplomski studij: Matematika
 

Naslov završnog ispita:

 

OSNOVNA MATEMATIČKA ZNANJA

 
Povjerenstvo za obranu završnog ispita:

  1. Doc.dr.sc.  Snježana Braić – predsjednica;
  2. Dr.sc. Tea Martinić  – članica;
  3. Doc.dr.sc. Gordan Radobolja  – član;

Datum i sat obrane: 12srpnja 2017. u 1100 sati
Soba: B-3-31, Kampus