Ines Miliša

06/07/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 6. srpnja 2017. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: INES MILIŠA
Diplomski studij: MATEMATIKA
Smjer: Nastavnički
 

Naslov diplomskog rada:

 

Incidencijske geometrije

 
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Izv.prof.dr.sc.  Joško Mandić – predsjednik;
  2. Doc.dr.sc. Snježana Braić  – članica;
  3. Jelena Pleština  – članica;

Datum i sat obrane: 12srpnja 2017. u 1000 sati
Soba: B-3-16, Kampus