Anamarija Kurte

10/07/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA KEMIJU

Split, 10. srpnja 2017. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: ANAMARIJA KURTE
Diplomski studij: Biologija i kemija
Smjer: Nastavnički
 

Naslov diplomskog rada:

 

Određivanje sastava triglicerida dalmatinskih maslinovih ulja

 
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Doc.dr.sc.  Ivica Ljubenkov – predsjednik;
  2. Dr.sc. Barbara Soldo – članica;
  3. Dr.sc. Ivana Mitar  – članica;

Datum i sat obrane: 13srpnja 2017. u 1000 sati
Soba: B-2-06, Kampus