Dijana Runjić

10/07/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 10. srpnja 2017. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: DIJANA RUNJIĆ
Diplomski studij: MATEMATIKA I FIZIKA
Smjer: Nastavnički
 

Naslov diplomskog rada:

 

Mjerenje ionizirajućeg zračenja sa Sunca na površini Zemlje

 
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Prof.dr.sc.  Mile Dželalija – predsjednik;
  2. Doc.dr.sc. Damir Kovačić  – član;
  3. Dr.sc. Petar Stipanović  – član;

Datum i sat obrane: 14srpnja 2017. u 1630 sati
Soba: B3-53, Kampus