nova zgrada fakulteta

Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih studija u ak. god. 2017./2018.

10/07/2017

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 100. Statuta Sveučilišta u Splitu, a sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Splitu od 29. lipnja 2017. godine, Sveučilište u Splitu raspisuje Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija studija u akademskoj godini 2017./2018.

Tekst Natječaja i Odluka Senata nalaze se u prilogu ove obavijesti.

Dokumenti:

Natječaj za upis diponski studiji 2017/2018

Odluka Senata