Ines Kapor

11/07/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 10. srpnja 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG ISPITA

Kandidat: INES KAPOR
Preddiplomski studij: MATEMATIKA
 

Naslov završnog ispita:

 

TEMELJNA MATEMATIČKA ZNANJA

 
Povjerenstvo za obranu završnog ispita:

  1. Izv.Prof.dr.sc.  Nikola Koceić-Bilan – predsjednik;
  2. Prof.dr.sc. Vlasta Matijević – članica;
  3. Marija Bliznac Trebješanin  – članica;

Datum i sat obrane: 14srpnja 2017. u 900 sati
Soba: B-3-37, Kampus