zgrada

Ljetna škola iz teorijske i matematičke fizike “Students to Students Split Summer School”

11/07/2017

Od 18. do 23 rujna na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu organizira se ljetna škola Students to Students Split Summer School.

Ideja za organizaciju škole je potekla od studenata diplomskog studija teorijske i matematičke fizike sa Sveučilišta Ludwiga Maximiliana u Munchenu (LMU) te sadašnjih i bivših studenata fizike u Splitu.

Kroz predavanja i diskusije na netradicionalan način će se studentima preddiplomskih i diplomskih studija fizike i matematike prikazati osnovni pojmovi te dosezi trenutnih istraživanja u matematičkoj i teorijskoj fizici.

Više o konferenciji možete naći na stranici http://s2s4.pmfst.unist.hr/.