Valentina Majpruz

12/07/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

Split, 12. srpnja 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: VALENTINA MAJPRUZ
Preddiplomski studij: INFORMATIKA I TEHNIKA
 

Naslov završnog rad:

 

Magnetska svojstva materijala

 
Povjerenstvo za obranu završnog ispita:

  1. Prof.dr.sc.  Vedran Boras – predsjednik;
  2. Izv.prof.dr.sc. Tomislav Matić – član;
  3. Doc.dr.sc. Vladimir Pleština  – član;

Datum i sat obrane: 14srpnja 2017. u 1000 sati
Soba: B1-2, Kampus