Natječaj [ 26.07.2017. ]

27/07/2017

SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

 

  • za izbor jednog djelatnika na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za neurobiologiju, na određeno vrijeme do 31. prosinca 2017. godine, s punim radnim vremenom.

 

Uvjeti:

  • završen diplomski sveučilišni studij u području prirodnih znanosti, polje biologije ili srodnih područja (biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti) i polja, odnosno grana (npr. neuroznanost, biofizika i medicinska fizika, biokemija i molekularna biologija),
  • iskustvo rada na in-vitro uzgoju živčanih stanica,
  • izvrsno poznavanje engleskog jezika.

 

Dodatni kriteriji:

  • radno iskustvo u laboratoriju i/ili organizaciji rada u laboratoriju, a posebno in-vitro uzgoja živčanih stanica,
  • sposobnost integracije u multidisciplinarni istraživački tim.

 

Opis poslova:

  • in-vitro eksperimenti u okviru primijenjenih istraživanja u području auditorne neurobiologije,
  • vođenje laboratorijskih dnevnika,
  • sudjelovanje u ostalim aktivnostima projekta u dogovoru s voditeljem projekta.

 

Pristupnici uz prijavu prilažu životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, prijepis ocjena s prosjekom, dokaz o državljanstvu te dokaz o ostalim uvjetima i kriterijima. Za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja, provesti će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanja poslova radnog mjesta, putem testiranja i/ili intervjua.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. O mjestu i vremenu održavanja provjere, kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju dostave u prijavi.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Sve prijave dostavljaju se na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet (za Natječaj za stručnog suradnika za neurobiologiju), Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split, te elektroničkim putem na e-mail adresu: Damir.Kovacic@pmfst.hr.

Na natječaj mogu ravnopravno sudjelovati kandidati oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.