Marija Čondić

25/08/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 25. kolovoza 2017. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: MARIJA ČONDIĆ
Diplomski studij: MATEMATIKA
Smjer: Računarski
 

Naslov diplomskog rada:

 

Kompleksne mreže i slučajni grafovi

 
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Prof.dr.sc. Damir Vukičević – predsjednik;
  2. Dr.sc. Tanja Vojković– članica;
  3. Jelena Pleština – članica;

Datum i sat obrane: 31kolovoza 2017. u 1000 sati
Soba: B-3-16, Kampus