izbori

Izbor članova Senata

28/08/2017

Na 42. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu, održanoj 29. lipnja 2017. godine pod točkom 16. dnevnog reda, donesena je odluka o pokretanju postupka izbora članova Senata Sveučilišta u Splitu.

Kandidature za članove Senata se podnose Povjerenstvu isključivo putem pošte preporučeno ili na protokol Rektorata Sveučilišta u Splitu  u pisanom obliku s potpisom kandidata u roku od 15 dana od dana objave ove Odluke.

Glasovanje za izbor članova Senata održat će se dana 19. rujna 2017. godine od 09.00 do 16.00 sati.

Odluka Senata nalazi se u prilogu ove obavijesti.

Dokumenti:

Odluka Senata -postupak izbora članova Senata