Anamarija Brkić

29/08/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA KEMIJU

Split, 28. kolovoza 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: ANAMARIJA BRKIĆ
Preddiplomski studij: BIOLOGIJA I KEMIJA
 

Naslov završnog rada:

 

Svojstva i metode sinteze željezovih oksida

 
Povjerenstvo za obranu završnog ispita:

  1. Doc.dr.sc.  Ivica Ljubenkov – predsjednik;
  2. Dr.sc. Ivana Mitar – članica;
  3. Dr.sc. Barbara Soldo  – članica;

Datum i sat obrane: 07rujna 2017. u 1000 sati
Soba: B-2-06, Kampus