Anja Delić

31/08/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA KEMIJU

Split, 31. kolovoza 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: ANJA DELIĆ
Preddiplomski studij: BIOLOGIJA I KEMIJA
 

Naslov završnog rada:

 

Metabolizam acetil-CoA u stanju sitosti i stanju gladi

 
Povjerenstvo za obranu završnog ispita:

  1. Prof.dr.sc.  Maja Pavela-Vrančić – predsjednica;
  2. Doc.dr.sc. Stjepan Orhanović – član;
  3. Dr.sc. Ivana Anđelić  članica;

Datum i sat obrane: 08rujna 2017. u 1200 sati
Soba: B-2-06, Kampus