Ivan Marasović

31/08/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA INFORMATIKU

Split, 31. kolovoza 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: IVAN MARASOVIĆ
Preddiplomski studij: INFORMATIKA
 

Naslov završnog rada:

 

Mrežna aplikacija za prodaju proizvoda malih gospodarstava

 
Povjerenstvo za obranu završnog ispita:

  1. Izv.prof.dr.sc.  Ivica Boljat – predsjednik;
  2. Dr.sc. Tonći Dadić , v. pred. – član;
  3. Doc.dr.sc. Saša Mladenović  član;

Datum i sat obrane: 04rujna 2017. u 1300 sati
Soba: B2-75, Kampus