Petra Lukić

01/09/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 1. rujna 2017. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: PETRA LUKIĆ
Diplomski studij: MATEMATIKA – INFORMATIKA
Smjer: Nastavnički
 

Naslov diplomskog rada:

 

Jako regularni gafovi

 
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Izv. prof.dr. sc Joško Mandić – predsjednik;
  2. Doc.dr.sc. Snježana Braić – članica;
  3. Jelena Pleština, mag.math.  – članica;

Datum i sat obrane: 07rujna 2017. u 1700 sati
Soba: B3-16, Kampus