Sanja Galić

05/09/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 4. rujna 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: SANJA GALIĆ
Preddiplomski studij: NUTRICIONIZAM
 

Naslov završnog rada:

 

Preosjetljivost na gluten

 
Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Izv. prof.dr. sc.  Ivana Bočina – predsjednica;
  2. Izv. prof.dr. sc. Valerija Dunkić – članica;
  3. Doc.dr.sc. Elma Vuko  – članica;

Datum i sat obrane: 08rujna 2017. u 1000 sati
Soba: B1-08, Kampus