Ines Brkić

06/09/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 5. rujna 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: INES BRKIĆ
Preddiplomski studij: BIOLOGIJA I KEMIJA
 

Naslov završnog rada:

 

Školjkaši kao bioindikatori zagađenja okoliša

 
Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. doc.dr. sc.  Sanja Puljas – predsjednica;
  2. izv.prof.dr.sc. Ivana Bočina– članica;
  3. prof.dr.sc. Mate Šantić– član;

Datum i sat obrane: 14rujna 2017. u 1000 sati
Soba: B2-22, Kampus