Ana Mustapić

08/09/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA INFORMATIKU

Split, 7. rujna 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: ANA MUSTAPIĆ
Preddiplomski studij: INFORMATIKA
 

Naslov završnog rada:

 

Računalni sustav za praćenje proizvodnje u marikulturi

 
Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. izv. prof. dr. sc.  Ivica Boljat – predsjednik;
  2. dr.sc. Tonći Dadić, v. pred. – član;
  3. izv. prof. dr. sc. Saša Mladenović – član;

Datum i sat obrane: 11rujna 2017. u 1200 sati
Soba: B2-75, Kampus