Dunja Šimičić

08/09/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA FIZIKU

Split, 8. rujna 2017. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: DUNJA ŠIMIČIĆ
Diplomski studij: FIZIKA
Smjer: BIOFIZIKA
 

Naslov diplomskog rada:

 

Testiranje moguće toksičnosti tinti za tetovaže

 
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Izv. prof.dr. sc Ivica Aviani – predsjednik;
  2. Prof.dr.sc. Paško Županović – član;
  3. Doc.dr.sc. Tonko Garma  – član;

Datum i sat obrane: 15rujna 2017. u 1500 sati
Soba: B3-47, Kampus