Sanja Strpić

09/09/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 8. rujna 2017. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: SANJA STRPIĆ
Diplomski studij: MATEMATIKA
Smjer: Nastavnički
 

Naslov diplomskog rada:

 

Problemi s aritmetičkim funkcijama na matematičkim natjecanjima

 
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Izv. prof.dr. sc Borka Jadrijević – predsjednica;
  2. Prof.dr.sc. Marko Matić – član;
  3. Marija Bliznac Trebješanin , mag.math. – članica;

Datum i sat obrane: 25rujna 2017. u 1200 sati
Soba: B3-68, Kampus