Mia Jerončić

11/09/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 11. rujna 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: MIA JERONČIĆ
Preddiplomski studij: NUTRICIONIZAM
 

Naslov završnog rada:

 

Epidemiološki značaj bakterija roda Campylobacter u namirnicama

 
Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Izv.prof.dr.sc.  Mirjana Skočibušić – predsjednica;
  2. Izv.prof.dr.sc. Ivana Bočina – članica;
  3. Doc.dr.sc. Antonela Paladin – članica;

Datum i sat obrane: 14rujna 2017. u 1130 sati
Soba: B2-21, Kampus