Ivana Vodopija

14/09/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA INFORMATIKU

Split, 14. rujna 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: Ivana Vodopija
Preddiplomski studij: INFORMATIKA

Naslov završnog rada:

 

 Udaljeno upravljanje uređajima putem interneta

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. izv.prof.dr.sc.  Saša Mladenović – predsjednik;
  2. Divna Krpan, pred.– članica;
  3. dr.sc. Goran Zaharija– član;

Datum i sat obrane18rujna 2017. u 1130 sati 
SobaB2-68,Kampus