Natječaj [ 27.09.2017. ]

27/09/2017

SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

Raspisuje

NATJEČAJ

 

 1. A) za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto:
 2. redoviti profesor – trajno zvanje za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematike, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž);

Uvjeti:

 • doktorat iz polja matematike
 • istraživač R4 razine sa stupnjem karijere s više od 10 godina iskustva u istraživanju
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na diplomskim i poslijediplomskim sveučilišnim studijima iz područja matematike
 • poželjno područje istraživanja: algebra.

 

 1. redoviti profesor – I. izbor za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematike, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž);

Uvjeti:

 • doktorat iz polja matematike
 • istraživač R4 razine sa stupnjem karijere s više od 10 godina iskustva u istraživanju
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na diplomskim i poslijediplomskim sveučilišnim studijima iz područja matematike
 • poželjno područje istraživanja: topologija i geometrija.

 

 1. izvanrednog profesora za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž);

Uvjeti:

– doktorat iz polja biologije

– istraživač R3 razine sa stupnjem karijere više od 10 godina iskustva u istraživanju

– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim studijima biologije

– poželjno područje istraživanja: zoologija, ekologija.

 

 1. izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje kineziologija, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž);

Uvjeti:

– doktorat iz polja kineziologije

– istraživač R3 razine sa stupnjem karijere više od 10 godina iskustva u istraživanju

– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura na preddiplomskim i diplomskim studijima

– poželjno područje istraživanja: kineziološka edukacija.

 

 1. docenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje kemija, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž);

Uvjeti:

– doktorat iz polja kemije

– istraživač R2 razine sa stupnjem karijere od 4-10 godina iskustva u istraživanju

– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim studijima kemije iz područja fizikalne kemije

– poželjno područje istraživanja: fizikalna kemija.

 

 1. docenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž);

Uvjeti:

– doktorat iz polja računarstva

– istraživač R2 razine sa stupnjem karijere od 4-10 godina iskustva u istraživanju

– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim studijima informatike

– poželjno područje istraživanja: – umjetna inteligencija, računalni vid, modeliranje i simulacije.

 

 1. B) za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto:
 2. poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme- jedan izvršitelj (m/ž);

Uvjeti:

– doktorat iz polja matematike

– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na diplomskim i poslijediplomskim  sveučilišnim studijima matematike

– poželjno područje istraživanja: diskretna matematika.

 

 1. asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizike, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta- jedan izvršitelj (m/ž;)

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij fizike ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij fizike

Dodatni kriteriji:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu
 1. C) za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto:
 2. višeg predavača za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, na neodređeno vrijeme – jedan izvršitelj (m/ž);

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij matematike

Dodatni kriteriji:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za istraživački rad

– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na diplomskim sveučilišnim studijima matematike

 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu.
 1. D) za izbor u naslovno suradničko zvanje (bez zasnivanja radnog odnosa):
 2. poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme- jedan izvršitelj (m/ž);

Uvjeti:

– doktorat iz polja fizike

– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na diplomskim i poslijediplomskim  sveučilišnim studijima fizike

– poželjno područje istraživanja: fizika okoliša.

 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH) a pristupnici pod A) i uvjete iz Odluke  Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti (NN 106/06) te o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Pristupnici pod A) uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina), dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje i radno mjesto, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (životopis te bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potrebno je dostaviti i na CD-u), dokaz o navedenim poželjnim iskustvima u radu, dokaz o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.

Pristupnici pod B) i D) uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, prijepis ocjena s prosjekom, dokaz o državljanstvu, strani državljani  dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) osim pristupnika pod D) 1., a pristupnici pod B)1. i D)1.  dužni su priložiti i popis radova s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti i dokaz o navedenim poželjnim iskustvima u radu.

Pristupnici pod C) uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, strani državljani  dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) i popis radova s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti i dokaz o navedenim poželjnim iskustvima u radu.

 

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split, Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.