erasmusplus

Rang lista kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja i mobilnost osoblja u svrhu podučavanja u okviru Erasmus+ programa za akademsku godinu 2018./2019.

10/04/2018

Na temelju Erasmus+ Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u zimskom semestru akademske godine 2017./2019., Povjerenstvo Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu za rangiranje kandidata za mobilnost u okviru Erasmus+ programa donosi

 

ODLUKU

o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja i mobilnost osoblja u svrhu podučavanja  u okviru Erasmus+ programa za akademsku godinu 2018./19.

 

  1. Rangiraju se kandidati sukladno listama: Lista – podučavanje, Lista –osposobljavanje

 

Obrazloženje

Povjerenstvo Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu za rangiranje kandidata za mobilnost u okviru Erasmus+ programa je utvrdilo da je Fakultet od Sveučilišta u Splitu zaprimio 2 prijave za mobilnost kandidata koje udovoljavaju uvjetima Natječaja.

Prema kriterijima sastavnice utvrđenim Natječajem rangiraju se kandidati sukladno listama za svaki tip mobilnosti koje su sastavni dio ove Odluke.

Lista – podučavanje

Br. Ime kandidata Broj dana Prihvatna ustanova Akademska/profesionalna postignuća Motivacija Diseminacija Total
1 Mladen Hraste 5 University of Palermo 29 30 10 69

 

Lista – osposobljavanje

Br. Ime kandidata Broj dana Prihvatna ustanova Akademska/profesionalna postignuća Motivacija Diseminacija Total
1 Matilda Šprung 5 37 30 0 67

 

Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv Odluke Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici može se izjaviti žalba čelniku sastavnice u roku od 15 dana od dana objave Odluke na mrežnoj stranici sastavnice. O žalbi odlučuje čelnik sastavnice u roku od 8 dana od dana isteka roka žalbe. Ako čelnik sastavnice ocijeni da je žalba osnovana, mijenja se rang lista sukladno novoutvrđenom stanju. Istekom roka za odlučivanje o žalbi, Odluka Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici postaje konačna i protiv nje nije moguće uložiti žalbu.

 

POVJERENSTVO ZA ODABIR KANDIDATA

doc. dr. sc. Ani Grubišić,

prodekanica za znanost PMF-a

Odluka