Sveučilišni studij

Biologija i kemija

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Studij Biologije i Kemije je studij koji se izvodi u dogovoru odjela za biologiju i odjela za kemiju. Student tijekom studiranja stječe znanja i vještine potrebne za svakodnevno istraživanje na području biologije i kemije.
Cilj je kod studenta razviti dovoljno snažnu logiku za rješavanje problematike biologije, ali kemije. Zato ćete se kroz ovaj studij upoznat sa najnovijim tehnikama i koristiti se najkvalitetnijim alatima.
Početak studija se temelji na predaji osnovnog znanja neophodnog za daljni nastavak studiranja. Student će se na prvoj godini susretati sa osnovnim znanjem i problemima izbiologije i kemije. Studentu se pruža široko znanje iz temeljnih područja biologije i kemije te sposobnost kvalitetnog pristupa istraživanju i rješavanju problema korištenjem raznih alata koji su dostatni za primjenu u različitim zanimanjima ili za nastavak studija.
BROJ UPISANIH STUDENATA KROZ GODINE

PREDMETI PO SEMESTRIMA

I. semestar

BiKP_1.1

II. semestar

BiKP_1.2

III. semestar

BiKP_2.3

IV. semestar

BiKP_2.4

V. semestar

BiKP_3.5

VI. semestar

BiKP_3.6

DIPLOMSKI STUDIJ

Kroz diplomski studij student se sve više upoznaje sa problematikom u radnom okruženju kroz stručne prakse i kolegije koji ga na to pripremaju. Student se nastavlja susretati sa problematikom koja stoji iza biologije, odnosno kemije. Izborni kolegiji pružaju studentu mogućnost izbora u kojem smjeru će sebe profilirati. Kroz dvije godine diplomskog studija student bi trebao steći dovoljno znanja i iskustva da po završetku studija može biti u potpunosti pripremljen na radno okruženje i navike, ili za nastavak studija.
BROJ UPISANIH STUDENATA KROZ GODINE

PREDMETI PO SEMESTRIMA

I. semestar

BiKD_1.1

II. semetar

BiKD_1.2

III. semetar

BiKD_2.3

IV. semetar

BiKD_2.4

Dokumenti

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU PD-Bio-Kem 2017/2018
ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU D-Bio-Kem 2017/2018
Plan i program PD (2010.-)
Kolegiji studija Biologija i kemija PD (2010.-)
Red predavanja s opisima 2016/2017
Upute za pisanje završnog rada
Upute za pisanje diplomskog rada
Preduvjeti za upis kolegija (Kemija)
Preduvjeti za upis kolegija (Biologija)