Sveučilišni studij

Fizika

Diplomski studij

Studenti koji upišu diplomski studij Fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu mogu birati između 5 različitih smjerova. To su:

  • Nastavnički smjer
  • Biofizika
  • Fizika okoliša
  • Računarska fizika

Svaki od studija traje 2 godine i potrebno je ostvarili 120 ECTS bodova za njihov završetak.

Za dodatne informacije o studiju pogledajte dokumente na dnu ove stranice ili kontaktirajte pročelnika odjela

PREDMETI PO SEMESTRIMA

I. semestar

POPIS
PREDMETA

Godina studija:   I.

Semestar:   I.

STATUS

KOD

PREDMET

SATI
U SEMESTRU

ECTS

P

S

V

T

 

Obvezni

PMP200

Kvantna fizika II

30

0

30

 

6

Ukupno obvezni

30

0

30

 

6

Nastavnički
smjer (N)

PMP201

Fizika čvrstog stanja

45

0

15

 

5

PMP122

Eksperimentalne metode moderne fizike

30

0

15

 

4

PMP009

Povijest klasične fizike

30

0

0

 

3

PMS105

Didaktika

30

15

0

 

3

PMS007

Psihologija odgoja i obrazovanja I

30

15

0

 

3

 

Izborni s oznakom N

 

 

 

 

6

UKUPNO:

 

 

 

 

24

Astrofizika

PMP131

Astrofizika I

30

0

30

0

5

PMP273

Simetrije u fizici

45

0

15

0

5

 

Izborni s oznakom A

 

 

 

 

14

 

UKUPNO

40

20

50

0

24

Biofizika

PMP122

Eksperimentalne metode moderne fizike

30

0

15

 

4

PMP141

Biofizika

45

5

10

 

6

PMP140

Bioinformatika

30

0

30

 

6

PMP246

Molekularna genetika

24

12

30

 

7

 

Izborni s oznakom B

 

 

 

 

1

 

UKUPNO

 

 

 

 

24

Fizika
okoliša

PMP168

Promjene u okolišu i
rizici/ Environmental Changes and Risks

30

15

0

 

5

PMP169

Klimatski sustav

30

0

15

 

4

PMP123

Istraživački rad iz fizike
okoliša I/

Research in Environmental
Physics I

5

15

0

 

5

PMP16E

Seminar iz fizike okoliša
I/

Seminar in Environmental
Physics II

20

20

0

 

4

 

Izborni s oznakom O

 

 

 

 

6

 

UKUPNO

 

 

 

 

24

Računarska
fizika

PMP201

Fizika čvrstog stanja

45

0

15

 

5

PMP122

Eksperimentalne metode
moderne fizike

30

0

15

 

4

PMP270

Dinamika atoma u plinovima
i tekućinama

30

15

15

 

5

 

Izborni s oznakom R

 

 

 

 

10

 

UKUPNO

 

 

 

 

24

Izborni

 

 

Nastavnički smjer

 

 

 

 

 

PMP130

Uvod u astronomiju i
astrofiziku

30

0

0

 

2

PMP270

Dinamika atoma u plinovima
i tekućinama

30

15

15

 

5

PMT058

Osnove elektronike I

30

0

15

 

5

PMP140

Bioinformatika

30

0

30

 

6

PMP141

Biofizika

45

5

10

 

6

PMP168

Promjene u okolišu i
rizici/ Environmental Changes and Risks

30

15

0

 

5

PMP161

Osnove meteorologije

30

0

10

 

4

PMP169

Klimatski sustav

30

0

15

 

4

PMP163

Fizika mora i oceana

30

0

15

 

4

PMP202

Kvantna računala

30

15

0

 

5

 

Astrofizika

 

 

 

 

 

PMP270

Dinamika atoma u plinovima i tekućinama

30

15

15

0

5

PMP122

Eksperimentalne metode moderne fizike

30

0

15

0

4

PMP141

Biofizika

45

5

10

 

6

PMIC30

Računalne mreže

30

0

30

 

5

PMP201

Fizika čvrstog stanja

45

0

15

0

5

PMT058

Osnove elektronike I

30

0

15

0

5

PMP161

Osnove meteorologije

30

0

10

0

4

PMP009

Povijest klasične fizike

30

0

0

0

3

PMP401

Relativistička fizika

30

0

15

0

4

PMIE10

Strukture podataka i algoritmi

30

0

30

0

6

PMM919

Uvod u Liejeve grupe i Liejeve algebre

45

15

0

0

5

PMII50

Računalna grafika

30

0

30

0

5

 

Biofizika

 

 

 

 

 

PMP201

Fizika čvrstog stanja

45

0

15

 

5

PMC019

Organska kemija

20

0

0

 

2

PMB019

Molekularna biologija

30

0

0

 

4

PMC115

Biokemija I

30

0

15

 

6

PMP270

Dinamika atoma u plinovima
i tekućinama

30

15

15

 

5

PMT058

Osnove elektronike I

30

0

15

 

5

PMP009

Povijest klasične fizike

30

0

0

 

3

PMIE10

Strukture podataka i
algoritmi

30

0

30

 

6

 

Fizika okoliša

 

 

 

 

 

PMP270

Dinamika atoma u plinovima
i tekućinama

30

15

15

 

5

PMP201

Fizika čvrstog stanja

45

0

15

 

5

PMP122

Eksperimentalne metode
moderne fizike

30

0

15

 

4

PMP401

Relativistička fizika

30

0

15

 

4

PMT058

Osnove elektronike I

30

0

15

 

5

PMP140

Bioinformatika

30

0

30

 

6

PMP161

Osnove meteorologije

30

0

10

 

4

PMP169

Klimatski sustav

30

0

15

 

4

PMP163

Fizika mora i oceana

30

0

15

 

4

PMP009

Povijest klasične fizike

30

0

0

 

3

PMIE10

Strukture podataka i
algoritmi

30

0

30

 

6

PMIC30

Računalne mreže

30

0

30

 

5

PMP20B

Mehanika neprekidnih
sredina

45

0

0

 

5

PMIH15

Uvod u geoinformacijske
sustave

30

0

30

 

5

PMP275

Numeričke metode u fizici
i tehnici

45

15

0

 

5

PMP125

Obrada signala u prirodnim
znanostima

30

0

30

 

5

PMII50

Računalna grafika

30

0

30

0

5

PMIH10

Baze podataka

30

0

30

 

5

 

Računarska fizika

 

 

 

 

 

PMP130

Uvod u astronomiju i
astrofiziku

30

0

0

 

2

PMT058

Osnove elektronike I

30

0

15

 

5

PMP140

Bioinformatika

30

0

30

 

6

PMP168

Promjene u okolišu i
rizici/ Environmental Changes and Risks

30

15

0

 

5

PMP161

Osnove meteorologije

30

0

10

 

4

PMP169

Klimatski sustav

30

0

15

 

4

PMP163

Fizika mora i oceana

30

0

15

 

4

PMP009

Povijest klasične fizike

30

0

0

 

3

PMIE10

Strukture podataka i
algoritmi

30

0

30

 

6

PMP401

Relativistička fizika

30

0

15

 

4

PMIC30

Računalne mreže

30

0

30

 

5

PMM104

Euklidski prostori

30

0

30

 

5

PMP20B

Mehanika neprekidnih
sredina

45

0

0

 

5

PMIH15

Uvod u geoinformacijske
sustave

30

0

30

 

5

PMP273

Simetrije u fizici

45

0

15

 

5

PMM919

Uvod u Liejeve grupe i
Liejeve algebre

45

15

0

 

5

PMP275

Numeričke metode u fizici
i tehnici

45

15

0

 

5

PMP125

Obrada signala u prirodnim
znanostima

30

0

30

 

5

PMP202

Kvantna računala

30

15

0

 

5

PMII50

Računalna grafika

30

0

30

0

5

PMIH10

Baze podataka

30

0

30

 

5

Bodovi za izborne mogu se
kombinirati iz različitih semestara.

II. semestar

POPIS
PREDMETA

Godina studija:   I.

Semestar:   II.

STATUS

KOD

PREDMET

SATI
U SEMESTRU

ECTS

P

S

V

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obvezni

Ukupno obvezni

 

 

 

 

0

Nastavnički
smjer (N)

PMP203

Nuklearna fizika

30

0

30

 

4

PMP103

Povijest moderne fizike

30

0

0

 

3

PMS170

Pedagogija

30

15

0

 

3

PMS006

Stručno-pedagoška praksa

0

15

0

 

1

PMS116

Psihologija odgoja i
obrazovanja II

30

15

0

 

3

PMS171

Primjena statistike u
istraživanju obrazovanja

30

0

15

 

3

PMP050

Metodika nastave fizike I

30

30

30

 

6

 

Izborni s oznakom N

 

 

 

 

7

UKUPNO:

 

 

 

 

30

Astrofizika

PMP230

Astrofizika II

30

0

30

 

5

PMP20E

Uvod u fiziku elementarnih
čestica

30

0

15

 

5

PMP203

Nuklearna fizika

30

0

15

 

4

 

Izborni s oznakom A

 

 

 

 

16

 

UKUPNO

 

 

 

 

30

Biofizika

PMP204

Uvod u atomsku i
molekularnu fiziku

30

30

0

 

6

PMP104

Metodologija istraživanja
u prirodnim znanostima

30

0

15

 

4

PMP247

Biofizika slušanja i
govora

35

5

10

 

6

PMP142

Praktikum iz biofizike

0

0

40

 

4

PMP213

Odabrana poglavlja iz
biofizike

30

5

25

 

6

 

Izborni s oznakom B

 

 

 

 

4

 

UKUPNO

 

 

 

 

30

Fizika
okoliša

PMP165

Tehnike mjerenja u
istraživanju okoliša/

Measurement Techniques in
Environmental Research

30

0

30

 

5

PMP124

Istraživački rad iz fizike
okoliša II/ Research in Environmental Physics II

5

15

0

 

5

PMP17E

Seminar iz fizike okoliša
II/

Seminar in Environmental
Physics II

5

15

0

 

4

PMP16D

Atmosfersko onečišćenje

30

0

15

 

4

 

Izborni s oznakom O

 

 

 

 

12

 

UKUPNO

 

 

 

 

30

Računarska
fizika

PMP203

Nuklearna fizika

30

0

15

 

4

PMP204

Uvod u atomsku i
molekularnu fiziku

30

30

0

 

6

PMP104

Metodologija istraživanja
u prirodnim znanostima

30

0

15

 

4

PMP271

Stohastičke simulacije u
klasičnoj i kvantnoj fizici

30

0

30

 

6

PMP20E

Uvod u fiziku elementarnih
čestica

30

0

15

 

5

 

Izborni s oznakom R

 

 

 

 

5

 

UKUPNO

 

 

 

 

26

Izborni

 

 

Nastavnički smjer

 

 

 

 

 

PMP204

Uvod u atomsku i
molekularnu fiziku

30

30

0

 

6

PMM120

Uvod u diferencijalnu
geometriju

30

0

30

 

6

PMT135

Osnove elektronike II

30

0

15

 

5

PMP104

Metodologija istraživanja
u prirodnim znanostima

30

0

15

 

4

PMP271

Stohastičke simulacije u
klasičnoj i kvantnoj fizici

30

0

30

 

6

PMP072

Numerički programi za
fizičare

0

0

15

 

1

PMS140

Pouka učenika s posebnim
potrebama

15

15

0

 

2

PMS173

Izvannastavne i
izvanškolske aktivnosti

15

15

0

 

2

PMS150

Pozitivna psihologija

15

15

0

 

2

PMP105

Znanstvena komunikacija

20

10

0

 

2

PMP20E

Uvod u fiziku elementarnih
čestica

30

0

15

 

5

PMT007

Obnovljivi izvori energije

15

15

0

 

2

 

Astrofizika

 

 

 

 

 

PMP104

Metodologija istraživanja u prirodnim
znanostima

30

0

15

0

4

PMT135

Osnove elektronike II

30

0

15

0

5

PMM915

Parcijalne diferencijalne jednadžbe

30

0

30

0

6

PMP103

Povijest moderne fizike

30

0

0

0

3

PMIC60

Programiranje mrežnih aplikacija

30

0

30

0

5

PMP271

Stohastičke simulacije u klasičnoj i
kvantnoj fizici

30

0

30

0

6

PMP204

Uvod u atomsku i molekularnu fiziku

30

30

0

0

6

PMM120

Uvod u diferencijalnu geometriju

30

0

30

0

6

PMM115

Uvod u vjerojatnost i statistiku

45

0

45

0

8

PMP105

Znanstvena komunikacija

20

10

0

0

2

PMID30

Objektno orijentirano programiranje

30

0

30

0

6

PMID70

Operacijski sustavi

30

0

30

 

5

 

Biofizika

 

 

 

 

 

PMC107

Praktikum iz biokemije

0

0

45

 

3

PMP403

Istraživački rad iz
bioznanosti

10

30

0

 

5

PMT135

Osnove elektronike II

30

0

15

 

5

PMP103

Povijest moderne fizike

30

0

0

 

3

PMP271

Stohastičke simulacije u
klasičnoj i kvantnoj fizici

30

0

30

 

6

PMT007

Obnovljivi izvori energije

15

15

0

 

2

PMP072

Numerički programi za
fizičare

0

0

15

 

1

PMS150

Pozitivna psihologija

15

15

0

 

2

PMP105

Znanstvena komunikacija

20

10

0

 

2

PMP203

Nuklearna fizika

30

0

30

 

4

PMC116

Biokemija II

30

0

15

 

6

PMID30

Objektno orijentirano
programiranje

30

0

30

0

6

 

Fizika okoliša

 

 

 

 

 

PMP104

Metodologija istraživanja
u prirodnim znanostima

30

0

15

 

4

PMP204

Uvod u atomsku i
molekularnu fiziku

30

30

0

 

6

PMM120

Uvod u diferencijalnu
geometriju

30

0

30

 

6

PMP231

Istraživački rad iz
računarske fizike I

0

20

0

 

5

PMT135

Osnove elektronike II

30

0

15

 

5

PMM915

Parcijalne diferencijalne
jednadžbe

30

0

30

 

6

PMT007

Obnovljivi izvori energije

15

15

0

 

2

PMP271

Stohastičke simulacije u klasičnoj i kvantnoj fizici

30

0

30

 

6

PMP072

Numerički programi za fizičare

0

0

15

 

1

PMP105

Znanstvena komunikacija

20

10

0

 

2

PMP103

Povijest moderne fizike

30

0

0

 

3

PMP203

Nuklearna fizika

30

0

30

 

4

PMIC60

Programiranje mrežnih
aplikacija

30

0

30

 

5

PMP268

Fizika Jadranskog mora i
Sredozemlja

30

0

15

 

4

FESL22

Obnovljivi izvori energije
i održivi razvoj

30

0

30

 

5

PMID30

Objektno orijentirano
programiranje

30

0

30

0

6

PMID70

Operacijski sustavi

30

0

30

 

5

PMP261

Mehanika fluida

30

0

30

 

5

 

Računarska fizika

 

 

 

 

 

PMM120

Uvod u diferencijalnu geometriju

30

0

30

 

6

PMP231

Istraživački rad iz
računarske fizike I

0

20

0

 

5

PMT135

Osnove elektronike II

30

0

15

 

5

PMM915

Parcijalne diferencijalne
jednadžbe

30

0

30

 

6

PMT007

Obnovljivi izvori energije

15

15

0

 

2

PMP072

Numerički programi za
fizičare

0

0

15

 

1

PMP105

Znanstvena komunikacija

20

10

0

 

2

PMP103

Povijest moderne fizike

30

0

0

 

3

PMP403

Istraživački rad iz
bioznanosti

10

30

0

 

5

PMIC60

Programiranje mrežnih
aplikacija

30

0

30

 

5

PMM118

Numerička analiza

30

0

30

 

5

PMM115

Uvod u vjerojatnost i
statistiku

45

0

45

 

8

FESL22

Obnovljivi izvori energije
i održivi razvoj

30

0

30

 

5

 

PMID30

Objektno orijentirano
programiranje

30

0

30

0

6

 

PMID70

Operacijski sustavi

30

0

30

 

5

 

Bodovi za izborne mogu se
kombinirati iz različitih semestara.

III. semestar

POPIS
PREDMETA

Godina studija:   II.

Semestar:   III.

STATUS

KOD

PREDMET

SATI
U SEMESTRU

ECTS

P

S

V

T

 

Obvezni

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno obvezni

 

 

 

 

0

Nastavnički
smjer (N)

PMS114

Metodologija istraživanja
u obrazovanju

30

15

0

 

3

PMS008

Sociologija odgoja i
obrazovanja

30

0

0

 

2

PMP150

Metodika nastave fizike II

30

30

30

 

6

 

Izborni s oznakom N

 

 

 

 

19

UKUPNO:

 

 

 

 

30

Astrofizika

PMP232

Opća teorija relativnosti
i kozmologija

30

0

30

 

5

PMP234

Fizika elementarnih
čestica

30

0

15

 

5

PMP134

Istraživački rad

0

30

0

 

10

 

Izborni s oznakom A

 

 

 

 

10

 

UKUPNO

 

 

 

 

30

Biofizika

PMP244

Fizika DNK, kromatina i
virusa

45

0

0

 

5

PMP20C

Termodinamika nepovratnih procesa

45

0

0

 

6

PMP407

Istraživački rad iz
biofizike

10

20

0

 

5

 

Izborni s oznakom B

 

 

 

 

14

 

UKUPNO

 

 

 

 

30

Fizika
okoliša

PMP262

Dinamika i modeliranje
geofizičkih fluida/

Dynamics and Modeling of
Geophysical Fluids

30

20

0

 

5

PMP123

Istraživački rad iz fizike
okoliša III/

Research in Environmental
Physics III

5

15

0

 

5</