Sveučilišni studij

Fizika i informatika

Diplomski studij

Kroz diplomski studij student se sve više upoznaje sa problematikom u radnom okruženju kroz stručne prakse i kolegije koji ga na to pripremaju. Student se nastavlja susretati sa problematikom koja stoji iza informatike, odnosnofizike. Izborni kolegiji pružaju studentu mogućnost izbora u kojem smjeru će sebe profilirati. Kroz dvije godine diplomskog studija student bi trebao steći dovoljno znanja i iskustva da po završetku studija može biti u potpunosti pripremljen na radno okruženje i navike, ili za nastavak studija.

PREDMETI PO SEMESTRIMA

I. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
111955 Statistička fizika I – Larisa Zoranić 30 15 15 5.0
68195 Povijest klasične fizike – Franjo Sokolić 30 0 0 3.0
148169 Kvantna fizika II – Leandra Vranješ Markić 30 30 0 6.0
79107 Didaktika – Antun Arbunić 30 0 15 3.0
79106 Psihologija odgoja i obrazovanja I – Nikola Marangunić 30 0 15 3.0
79324 Uvod u umjetnu inteligenciju – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
159411 Tekstualni i grafički programi za fizičareI – Larisa Zoranić 0 30 0 1.0
7050 Izborni iz fizike 1 > Upisuje se jedan kolegij

 

Izborni predmeti iz fizike 1

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
79285 Relativistička fizika – Franjo Sokolić 30 0 0 3.0
99956 Bioinformatika – Anita Kriško 30 15 0 6.0
148168 Eksperimentalne metode moderne fizike – Ante Bilušić 30 15 0 4.0
111947 Mehanika neprekidnih sredina – Paško Županović 45 0 0 3.0

II. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
79121 Pedagogija – Antun Arbunić 30 0 15 3.0
79122* Stručno-pedagoška praksa – Antun Arbunić 0 0 15 1.0
60986 Psihologija odgoja i obrazovanja II – Nikola Marangunić 30 0 15 3.0
79119 Metodika nastave fizike I – Ivica Aviani 30 30 30 6.0
79581 Metodika nastave informatike I – Ivica Boljat 30 30 30 6.0
79235 Primjena statistike u istraživanju obrazovanja – Antun Arbunić 30 15 0 3.0
7052 Izborni informatički 1,2,3 > Upisuje se dva kolegija.

Izborni informatički 1,2,3

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
148038 Raspodijeljeni sustavi – Marko Rosić 30 0 30 5.0
147940 Inteligentni agenti – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
79330 Interakcija čovjeka i računala I: osnove i principi – Andrina Granić 30 30 0 5.0
147939 Računalna grafika – Hrvoje Kalinić 30 30 0 5.0
147945 Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata – Marko Rosić, Hrvoje Kalinić 30 0 30 5.0
160060 Rudarenje podataka – Hrvoje Kalinić 30 0 30 5.0

III. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
148109 Fizika čvrstog stanja – Ivica Aviani 45 15 0 5.0
79559 Sustavi E-učenja – Ani Grubišić 30 30 0 5.0
79116 Metodologija istraživanja u obrazovanju – Antun Arbunić 30 0 15 3.0
79127 Metodika nastave fizike II – Ivica Aviani 30 30 30 6.0
79673 Metodika nastave informatike II – Ivica Boljat 30 30 30 6.0
148047 Metodički informatički seminar s nastavnom praksom I – Ivica Boljat 0 30 15 3.0
7055 DHZ-izborni kolegij > odabrati jedan od kolegija

 

DHZ-izborni kolegij

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
79675 Napredni modeli nastave – Sonja Kovačević 15 0 15 2.0
79109 Upravljanje razredom- Morana Koludrović 15 0 15 2.0

IV. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
148056 Metodički informatički seminar s nastavnom praksom II – Ivica Boljat 0 30 15 3.0
79240 Seminar iz metodike fizike s nastavnom praksom – Franjo Sokolić 0 0 60 4.0
79772 Diplomski rad 0 0 30 11.0
7056 Izborni pedagoški > Odabrati jedan od kolegija (koji nije prethodno odslušan)
7052 Izborni informatički 1,2,3 > Minimalno 5ECTS bodova
7057 Izborni iz fizike 2 > Odabrati jedan od kolegija, minimalno 3ECTS

 

Izborni pedagoški (*odabrati jedan prethodno neodslušan)

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
79232 Poučavanje učenika s posebnim potrebama – Esmeralda Sunko 15 0 15 2.0
79675 Napredni modeli nastave – Sonja Kovačević 15 0 15 2.0

 

Izborni informatički (**Min 5 ECTS)

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
148038 Raspodijeljeni sustavi – Marko Rosić 30 0 30 5.0
147940 Inteligentni agenti – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
79330 Interakcija čovjeka i računala I: osnove i principi – Andrina Granić 30 30 0 5.0
147939 Računalna grafika – Hrvoje Kalinić 30 30 0 5.0
147945 Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata – Marko Rosić, Hrvoje Kalinić 30 0 30 5.0

 

Izborni FIzike (***Min 3 ECTS )

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
99957 Biofizika – Davor Juretić, Larisa Zoranić 30 30 0 6.0
97419 Nuklearna fizika – Mile Dželalija 30 30 0 4.0
68220 Povijest moderne fizike – Franjo Sokolić 30 0 0 3.0
68173 Uvod u diferencijalnu geometriju – Joško Mandić 30 30 0 6.0
67165 Uvod u geofiziku – Darko Koračin 30 15 0 4.0

Dokumenti

Kolegiji Odjela za fiziku (diplomski)
Preduvjeti za upis kolegija (Fizika)