Sveučilišni studij

Fizika i informatika

Preddiplomski studij

Studij Fizike i Informatike je studij u dogovoru odjela za fiziku i odjela za informatiku. Student tijekom studiranja stječe znanja i vještine potrebne za svakodnevno rješavanje problematike iz područja fizike uz korištenje raznih informatičkih alata.
Cilj je kod studenta razviti dovoljno snažnu logiku za rješavanje problematike fizike, ali i informatike. Zato ćete se kroz ovaj studij upoznat sa najnovijim tehnikama i koristiti se najkvalitetnijim alatima.Početak studija se temelji na predaji osnovnog znanja neophodnog za daljni nastavak studiranja. Student će se na prvoj godini susretati sa osnovama fizike i matematike, osnovama računarstva i programiranja u jednostavnijim programskim jezicima. Studentu se pruža široko znanje iz temeljnih područja fizike i informatike te sposobnost apstraktnog mišljenja i rješavanja problema korištenjem raznih alata koji su dostatni za primjenu u različitim zanimanjima ili za nastavak studija.

PREDMETI PO SEMESTRIMA

I. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
60463 Matematika I – Saša Krešić Jurić, Joško Mandić 45 45 0 8.0
60407 Opća fizika I – Ante Bilušić 60 30 15 9.0
79242 Uvod u računarstvo – Andrina Granić, Saša Mladenović 30 30 0 5.0
79243 Programiranje I – Ani Grubišić 30 30 0 6.0
78978* Tjelesna i zdravstvena kultura I – Mladen Hraste 0 30 0 1.0
4871 Strani jezik u struci I> Potrebno je odabrati 2 ECTS boda

 

Strani jezik u struci I

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
61674 Strani jezik u struci I (Engleski) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0
61241 Strani jezik u struci I (Njemački) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0

II. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
60452 Matematika II – Marko Matić, Gordan Radobolja 45 45 0 8.0
144670 Opća fizika II – Ante Bilušić 60 30 15 9.0
60455 Praktikum iz opće fizike I – Ante Bilušić 0 40 0 3.0
79244 Programiranje II – Divna Krpan 30 30 0 6.0
78979* Tjelesna i zdravstvena kultura II – Mladen Hraste 0 30 0 1.0

 

4872 Strani jezik u struci II -> potrebno je odabrati 2 ECTS boda

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
61675 Strani jezik u struci II (Engleski) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0
61242 Strani jezik u struci II (Njemački) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0

III. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
79323 Matematika III – Tanja Vučičić 30 30 0 6.0
79662 Praktikum iz opće fizike II – Ante Bilušić 0 40 0 2.5
79596 Opća fizika III – Mile Dželalija 60 30 15 8.0
79282 Strukture podataka i algoritmi – Marko Rosić, Divna Krpan 30 30 0 6.0
78980* Tjelesna i zdravstvena kultura III – Mladen Hraste 0 30 0 1.0

IV. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
133795 Moderna fizika – Željana Bonačić Lošić 30 10 5 3.0
79563 Matematika IV – Saša Krešić Jurić 45 45 0 8.0
79663 Praktikum iz opće fizike III – Ante Bilušić 0 40 0 2.5
79600 Opća fizika IV – Paško Županović 60 30 15 8.0
79071 Klasična mehanika I – Željko Antunović 30 15 15 5.0
79286 Baze podataka – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
78981* Tjelesna i zdravstvena kultura IV – Mladen Hraste 0 30 0 1.0
134182 Osnove kompleksne analize za fizičare – Željana Bonačić Lošić 30 20 0 4.0

V. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
148162 Praktikum iz opće fizike IV – Ante Bilušić 0 40 0 3.0
79089 Elektrodinamika I – Željko Antunović 30 15 15 5.0
79328 Operacijski sustavi – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
79284 Objektno orijentirano programiranje – Saša Mladenović 30 30 0 6.0
79285 Računalne mreže – Ante Burilović, Marko Rosić 30 30 0 5.0

 

VI. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
79098 Elektrodinamika II – Željko Antunović 30 15 15 5.0
148165 Kvantna fizika I – Leandra Vranješ Markić 30 30 0 6.0
79288 Arhitektura računala – Andrina Granić 30 30 0 6.0
79555 Praktikum – arhitektura računala – Andrina Granić 0 30 0 2.0
79327 Programiranje mrežnih aplikacija – Saša Mladenović, Tonći Dadić 30 30 0 5.0
79554 Uvod u programsko inženjerstvo – Branko Žitko 30 30 0 5.0
79102 Završni preddiplomski rad 0 0 1 2.0

Dokumenti

Plan i program (preddiplomski)
Kolegiji Odjela za fiziku (preddiplomski)

Preduvjeti za upis kolegija (Fizika)
Prelazak na diplomske studije (Odjel za fiziku)
Opis kolegija s ishodima učenja (preddiplomski) – 2016.