Sveučilišni studij

Fizika

Preddiplomski studij

Studij Fizike je studij na odjelu za fiziku. Student tijekom studiranja stječe znanja i vještine potrebne za svakodnevno rješavanje problematike iz područja fizike.
Cilj je kod studenta razviti dovoljno snažnu logiku za rješavanje i najsloženije problematike fizike. Zato ćete se kroz ovaj studij upoznat sa najnovijim tehnikama i koristiti se najkvalitetnijim pristupima problemima fizike.Početak studija se temelji na predaji osnovnog znanja neophodnog za daljni nastavak studiranja. Student će se na prvoj godini susretati sa osnovama fizike ali i matematike. Studentu se pruža široko znanje iz temeljnih područja matematike i fizike te sposobnost apstraktnog mišljenja i rješavanja problema korištenjem različitih alata koji su dostatni za primjenu u različitim zanimanjima ili za nastavak studija.Za dodatne informacije o studiju pogledajte dokumente na dnu ove stranice ili kontaktirajte pročelnika odjela

PREDMETI PO SEMESTRIMA

I. semestar

FPD_1.1

II. semestar

FPD_1.2

III. semestar

FPD_2.3

IV. semestar

FPD_2.4

V. semestar

FPD_3.5

VI. semestar

FPD_3.6

Dokumenti

Elaborat o studijskom programu PD-Fiz 2017/2018

Plan i program PD (2010.-)
Kolegiji Odjela za fiziku PD (2010.-)

Preduvjeti za upis kolegija (Fizika)
Prelazak na diplomske studije (Odjel za fiziku)

Opis kolegija s ishodima učenja FIZIKA (preddiplomski)- 2016.