Sveučilišni studij

Informatika i tehnika

Preddiplomski studij

Student tijekom studiranja stječe znanja i vještine potrebne za svakodnevno rješavanje problematike iz ovih područja.
Problematika i logika koja stoji iza njezinog rješavanja ostaje nepromjenjena, ali se mijenja pristup i tehnologija. Zato ćete se kroz ovaj studij upoznat sa najnovijim tehnikama i koristiti najpopularnije alate.Početak studija se temelji na predaji osnovnog znanja neophodnog za daljni nastavak studiranja. Student će se iz dijela informatike na prvoj godini susretati sa matematikom, osnovama računarstva i programiranja u jednostavnijim programskim jezicima. Iz dijela tehnike savladat će vještine tehničkog crtanja i upoznati se sa osnovama termodinamike. Kroz daljnje studiranje student ulazi dublje u problematiku te savladava vještine i znanja operacijskih sustava, baza podataka, programiranja, elektrotehnike i elektronike, tehničke mehanike i elemenata strojeva …

PREDMETI PO SEMESTRIMA

I. semestar

1.1

II. semestar

1.2

III. semestar

2.3

IV. semestar

2.4

V. semestar

3.5

VI. semestar

3.6

Dokumenti

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU PD-Inf-Teh 2017/2018
Opis kolegija s ishodima učenja – 2016.