Sveučilišni studij

Informatika i tehnika

Preddiplomski studij

Student tijekom studiranja stječe znanja i vještine potrebne za svakodnevno rješavanje problematike iz ovih područja.
Problematika i logika koja stoji iza njezinog rješavanja ostaje nepromjenjena, ali se mijenja pristup i tehnologija. Zato ćete se kroz ovaj studij upoznat sa najnovijim tehnikama i koristiti najpopularnije alate.Početak studija se temelji na predaji osnovnog znanja neophodnog za daljni nastavak studiranja. Student će se iz dijela informatike na prvoj godini susretati sa matematikom, osnovama računarstva i programiranja u jednostavnijim programskim jezicima. Iz dijela tehnike savladat će vještine tehničkog crtanja i upoznati se sa osnovama termodinamike. Kroz daljnje studiranje student ulazi dublje u problematiku te savladava vještine i znanja operacijskih sustava, baza podataka, programiranja, elektrotehnike i elektronike, tehničke mehanike i elemenata strojeva …
BROJ UPISANIH STUDENATA KROZ GODINE

PREDMETI PO SEMESTRIMA

I. semestar

1.1

II. semestar

1.2

III. semestar

2.3

IV. semestar

2.4

V. semestar

3.5

VI. semestar

3.6

Diplomski studij

Kroz diplomski studij student se sve više upoznaje sa problematikom u radnom okruženju kroz stručne prakse i kolegije koji ga na to pripremaju. Student se nastavlja susretati sa problematikom koja stoji iza informatike, odnosno tehnike. Izborni kolegiji pružaju studentu mogućnost izbora u kojem smjeru će sebe profilirati. Kroz dvije godine diplomskog studija student bi trebao steći dovoljno znanja i iskustva da po završetku studija može biti u potpunosti pripremljen na radno okruženje i navike, ili za nastavak studija.
BROJ UPISANIH STUDENATA KROZ GODINE

PREDMETI PO SEMESTRIMA

I. semestar

1.1

II. semestar

1.2

III. semestar

2.3

IV. semestar

2.4

Dokumenti

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU D-Inf-Teh 2017/2018
ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU PD-Inf-Teh 2017/2018
Opis kolegija s ishodima učenja – 2016.