Sveučilišni studij

Informatika

Preddiplomski studij

Početak studija se temelji na predaji osnovnog znanja neophodnog za daljni nastavak studiranja. Student će se na prvoj godini susretati sa osnovama matematike, osnovama računarstva i programiranja u jednostavnijim programskim jezicima. Studentu se pruža široko znanje iz temeljnih područja informatike i sposobnost apstraktnog mišljenja i rješavanja problema korištenjem informatičkih alata koji su dostatni za primjenu u različitim zanimanjima ili za nastavak studija. Posebnost programa kojeg nudimo očituje se kroz pažljivo odmjerenu mješavinu teorije i prakse te struke i odnosa prema ljudima.
BROJ UPISANIH STUDENATA KROZ GODINE

PREDMETI PO SEMESTRIMA

I. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJ P V S ECTS
60463 Matematika I – Saša Krešić Jurić, Joško Mandić 45 45 0 8.0
79242 Uvod u računarstvo – Andrina Granić, Saša Mladenović 30 30 0 5.0
79243 Programiranje I – Ani Grubišić 30 30 0 6.0
79279 Internet usluge – Lada Maleš, Marko Rosić 30 30 0 5.0
79280 Informatički projekt I – Divna Krpan 0 30 0 2.0
78978* Tjelesna i zdravstvena kultura I – Mladen Hraste 0 30 0 1.0
4873 Strani jezik u struci I -> Potrebno je odabrati 2 ECTS boda

 

Strani jezik u struci I

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJ P V S ECTS
61674 Strani jezik u struci I (Engleski) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0
61241 Strani jezik u struci I (Njemački) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0

II. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJ P V S ECTS
60452 Matematika II – Marko Matić, Gordan Radobolja 45 45 0 8.0
79281 Modeliranje i simulacija – Leandra Vranješ Markić 30 30 0 6.0
79322 Osnove elektrotehnike i elektronike – Siniša Antonijević 30 30 0 6.0
79244 Programiranje II – Divna Krpan 30 30 0 6.0
78979* Tjelesna i zdravstvena kultura II – Mladen Hraste 0 30 0 1.0
4874 Strani jezik u struci II -> Potrebno je odabrati 2 ECTS boda
7007 Izborni kolegiji studij Inf.II sem. DHZ I -> Upisuje se jedan od kolegija

 

Strani jezik u struci II

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJ P V S ECTS
61675 Strani jezik u struci II (Engleski) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0
61242 Strani jezik u struci II (Njemački) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0

 

Izborni kolegiji

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJ P V S ECTS
60522 Jezična kultura – Jadranka Nemeth-Jajić 15 0 15 2.0
60450 Njemački jezik za početnike I – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 30 2.0
60525 Psihologija samopouzdanja i pozitivnog mišljenja – Nikola Marangunić 15 0 15 2.0

III. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJ P V S ECTS
133937 Rješavanje problemskih zadataka programiranjem – Branko Žitko 0 0 45 4.0
79282 Strukture podataka i algoritmi – Marko Rosić, Divna Krpan 30 30 0 6.0
79284 Objektno orijentirano programiranje – Saša Mladenović 30 30 0 6.0
79285 Računalne mreže – Ante Burilović, Marko Rosić 30 30 0 5.0
79326 Praktikum – Računalne mreže – Marko Rosić 0 30 0 2.0
78980* Tjelesna i zdravstvena kultura III – Mladen Hraste 0 30 0 1.0
12600 Izborni kolegiji stud.Inf.III.sem. Mat > Upisuje se jedan od kolegija
7008 Izborni kolegiji stud.Inf.III.sem. DHZ II > Upisuje se jedan od kolegija

 

Izborni kolegiji stud.Inf.III.sem. Mat

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJ P V S ECTS
79323 Matematika III – Tanja Vučičić 30 30 0 6.0
60972 Diferencijalne jednadžbe – Tanja Vučičić 30 30 0 6.0

 

Izborni kolegiji stud.Inf.III.sem. DHZ II

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJ P V S ECTS
60540 Njemački jezik za početnike II – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 30 2.0
60523 Sociologija znanosti – Renata Relja 15 0 15 2.0

IV. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJ P V S ECTS
60990 Numeričku matematika – Anka Golemac 30 30 0 5.0
79287 Informatički projekt – Baze podataka – Tonći Dadić 0 30 0 2.0
79286 Baze podataka – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
79288 Arhitektura računala – Andrina Granić 30 30 0 6.0
79289 Praktikum – Arhitektura računala – Andrina Granić 0 45 0 4.0
79330 Interakcija čovjeka i računala I: osnove i principi – Andrina Granić 30 30 0 5.0
78981* Tjelesna i zdravstvena kultura IV – Mladen Hraste 0 30 0 1.0

V. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJ P V S ECTS
87275 Kombinatorna i diskretna matematika i algoritmi – Damir Vukičević 45 45 0 7.0
79324 Uvod u umjetnu inteligenciju – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
147912 Napredne arhitekture računala – Andrina Granić 30 30 0 5.0
79328 Operacijski sustavi – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
7661 Izborni informatički I-1 > upisuju se dva kolegija

 

Izborni informatički

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJ P V S ECTS
79584 Interakcija čovjeka i računala II: dizajn interakcije – Andrina Granić 30 30 0 5.0
147918 Jezični procesori – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
115672 Paralelno programiranje – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
147925 Računalni vid – Vladimir Pleština 30 0 30 5.0
147923 Uvod u geoinformacijske sustave – Vlado Dadić 30 30 0 5.0

VI. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJ P V S ECTS
79554 Uvod u programsko inženjerstvo – Branko Žitko 30 30 0 5.0
79327 Programiranje mrežnih aplikacija – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
87292 Završni informatički projekt 0 30 30 5.0
79556 Završni preddiplomski rad 0 0 15 2.0
12601 Izborni kolegiji stud.Inf.VI.sem. Mat > Upisuje se samo jedan kolegij
10392 Izborni informatički kolegiji I-2 > upisuje se jedan kolegij

 

Izborni kolegiji stud.Inf.VI.sem. Mat

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJ P V S ECTS
87288 Primijenjena statistika – Marko Matić 30 30 0 6.0
67169 Uvod u vjerojatnost i statistiku – Snježana Braić 45 45 0 8.0

 

Izborni informatički kolegiji I-2

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJ P V S ECTS
82779 Informatički menadžment – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
147940 Inteligentni agenti – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
147939 Računalna grafika – Hrvoje Kalinić 30 30 0 5.0
147945 Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata – Marko Rosić, Hrvoje Kalinić 30 0 30 5.0

Diplomski studij

Početak studija se temelji na predaji osnovnog znanja neophodnog za daljni nastavak studiranja. Student će se na prvoj godini susretati sa osnovama matematike, osnovama računarstva i programiranja u jednostavnijim programskim jezicima. Studentu se pruža široko znanje iz temeljnih područja informatike i sposobnost apstraktnog mišljenja i rješavanja problema korištenjem informatičkih alata koji su dostatni za primjenu u različitim zanimanjima ili za nastavak studija. Posebnost programa kojeg nudimo očituje se kroz pažljivo odmjerenu mješavinu teorije i prakse te struke i odnosa prema ljudima.
BROJ UPISANIH STUDENATA KROZ GODINE

PREDMETI PO SEMESTRIMA

I. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJ P V S ECTS
79559 Sustavi E-učenja – Ani Grubišić 30 30 0 5.0
79107 Didaktika – Antun Arbunić 30 0 15 3.0
79106 Psihologija odgoja i obrazovanja I – Nikola Marangunić 30 0 15 3.0
79643 Modeliranje sustava programske podrške – Branko Žitko, Tonći Dadić 30 0 30 5.0
79644 Upravljanje znanjem u razvoju programske podrške – Saša Mladenović 30 0 30 5.0
7044 Izborni informatički predmet iz grupe I-1> Upisuje se jedan kolegij
7043 Izborni matematički kolegij iz grupe M > Upisuje se jedan kolegij

 

Izborni informatički predmet iz grupe I-1

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJ P V S ECTS
79584 Interakcija čovjeka i računala II: dizajn interakcije – Andrina Granić 30 30 0 5.0
147918 Jezični procesori – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
115672 Paralelno programiranje – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
147925 Računalni vid – Vladimir Pleština 30 0 30 5.0
147923 Uvod u geoinformacijske sustave – Vlado Dadić 30 30 0 5.0
147921 Uvod u obradu prirodnog jezika – Branko Žitko 30 0 30 5.0

 

izborni matematički kolegj iz grupe M

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJ P V S ECTS
87511 Osnove teorije strategijskih igara – Damir Vukičević 30 30 0 5.0

II. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJ P V S ECTS
79121 Pedagogija – Antun Arbunić 30 0 15 3.0
79122* Stručno-pedagoška praksa – Antun Arbunić 0 0 15 1.0
60986 Psihologija odgoja i obrazovanja II – Nikola Marangunić 30 0 15 3.0
79278 Matematički programski alati II – Jurica Perić 0 15 0 1.0
79648 Projektiranje sustava za e-učenje – Ani Grubišić 30 0 30 5.0
148038 Raspodijeljeni sustavi – Marko Rosić 30 0 30 5.0
7045 Izborni informatički predmet iz grupe I-2 > Upisuje se jedan kolegij

 

Izborni informatički predmet iz grupe I-2

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJ P V S ECTS
82779 Informatički menadžment – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
147940 Inteligentni agenti – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
147939 Računalna grafika – Hrvoje Kalinić 30 30 0 5.0
147945 Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata – Marko Rosić, Hrvoje Kalinić 30 0 30 5.0

III. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJ P V S ECTS
79673 Metodika nastave informatike II – Ivica Boljat 30 30 30 6.0
79116 Metodologija istraživanja u obrazovanju – Antun Arbunić 30 0 15 3.0
79674 Metodički informatički seminar s nastavnom praksom I – Ivica Boljat 0 30 15 3.0
79560 Tehnologije sustava E-učenja – Marko Rosić 30 30 0 5.0
7685 izborni pedagoški P1> upisuje se jedan kolegij
13547 Izborni informatički predmet iz grupe I-1 > Upisuju se dva kolegija

 

Izborni pedagoški P1

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJ P V S ECTS
79675 Napredni modeli nastave – Sonja Kovačević 15 0 15 2.0
79675 Upravljanje razredom – Morana Koludrović 15 0 15 2.0

 

Izborni informatički predmet iz grupe I-1

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJ P V S ECTS
79584 Interakcija čovjeka i računala II: dizajn interakcije – Andrina Granić 30 30 0 5.0
147918 Jezični procesori – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
115672 Paralelno programiranje – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
147925 Računalni vid – Vladimir Pleština 30 0 30 5.0
147923 Uvod u geoinformacijske sustave – Vlado Dadić 30 30 0 5.0
147921 Uvod u obradu prirodnog jezika – Branko Žitko 30 0 30 5.0

IV. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJ P V S ECTS
148056 Metodički informatički seminar s nastavnom praksom II – Ivica Boljat 0 30 15 3.0
88285 Projekt diplomskog rada 0 0 45 3.0
87426 Diplomski seminar 0 0 15 1.0
87517 Diplomski rad 0 0 6 11.0
7045 Izborni informatički predmet iz grupe I-2> upisuje se jedan kolegij
7687 izborni pedagoški P2 > upisuje se jedan kolegij

 

Izborni informatički predmet iz grupe I-2

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJ P V S ECTS
82779 Informatički menadžment – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
147940 Inteligentni agenti – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
147939 Računalna grafika – Hrvoje Kalinić 30 30 0 5.0
-105 Programske paradigme – Saša Mladenović 30 0 30 5.0
147945 Trodimenzionalno projektiranje fizičkih objekata – Marko Rosić, Hrvoje Kalinić 30 0 30 5.0

 

Izborni pedagoški P2

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJ P V S ECTS
79233 Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti – Antun Arbunić 15 0 15 2.0
79232 Poučavanje učenika s posebnim potrebama – Esmeralda Sunko 15 0 15 2.0
79234 Pozitivna psihologija – Nikola Marangunić 15 0 15 2.0
68238 Znanstvena komunikacija – Dejan Vinković 20 0 10 2.0

Dokumenti

Plan i program (preddiplomski)
Kolegiji Odjela za informatiku
Plan i program (diplomski)
Preduvjeti za upis kolegija (Informatika)
Opis kolegija s ishodima učenja – 2016.