Sveučilišni studij

Inženjerska fizika, termodinamika i mehanika

Diplomski studij

Neke od kvalifikacija koje se stječu završavanjem ovog studija su razumijevanje temeljnih zakona fizike i temeljnih tehničkih disciplina. Posebno iz: mehanike, mehanike materijala, mehanike fluida, termodinamike, prijenosa topline, statističke mehanike, kvantne mehanike. Razumijevanje mehaničkih pojava u strojarskim sustavima. Poznavanje računa bilance tvari, energije i proračuna korisnosti energetskih sustava. Korištenje uobičajene mjerne opreme za kontrolu postojećih energijskih i mehaničkih sustava. Za dodatne informacije o studiju pogledajte dokumente na dnu ove stranice ili kontaktirajte pročelnika odjela

PREDMETI PO SEMESTRIMA – INŽENJERSKA FIZIKA

I. semestar

IFD_1.1

II. semestar

IFD_1.2

III. semestar

IFD_2.3

IV. semestar

IFD_2.4

Dokumenti

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU D-Inž-Fiz 2017/2018
Plan i program D (2010.-)
Kolegiji Odjela za fiziku D (2010.-)
Preduvjeti za upis kolegija (Fizika)

Opis kolegija s ishodima učenja – 2016.