Sveučilišni studij

Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti

Poslijediplomski studij

SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Split, Ruđera Boškovića 33
Obavijest o javnoj obrani teme doktorskog rada Sande Šimičić
Sanda Šimičić, redovita studentica poslijediplomskoga sveučilišnog studija “Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti” usmjerenje kemija, pokrenula je postupak prijave teme doktorskog rada, pod radnim naslovom:

„Uporaba čestičnog crteža pri analizi, usvajanju, provjeri i unapređenju konceptualnog znanja u početnom poučavanju kemije“

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta je na svojoj 112. redovitoj sjednici, održanoj dana 30. studenoga 2016. godine, imenovalo Povjerenstvo za prihvaćanje teme doktorskog rada u sastavu: 

  • prof. dr. sc. Ivan Vicković, predsjednik (Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, u mirovini od 1. 10. 2016.)
  • prof. dr. sc. Dean Ajduković, član (Filozofski fakultet, Zagreb)
  • prof. dr. sc. Maja Pavela Vrančić, članica (Prirodoslovno-matematički fakultet, Split)
  • doc. dr. sc. Renata Odžak, članica (Prirodoslovno-matematički fakultet, Split)
  • izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek, članica-mentorica (Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb)

Javna obrana teme doktorskog rada će se održati u četvrtak,12. siječnja 2017. godine u 14:30 sati u amfiteatru (A-1-1) Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, Ruđera Boškovića 33.

 
Pozivaju se zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani teme doktorskog rada.
  
 U kontekstu obrane doktorskog rada studenti doktorskog studija “Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti” napisali su sljedeće doktorske radove:

Damir
Purković
Elementi kontekstualnog pristupa učenju i poučavanju kao
čimbenici uspješnosti nastave tehničke kulture
28. lipnja
2016.


U kontekstu polaganja kolegija Seminar I studenti doktorskog studija “Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti” napisali su sljedeće radove:

Damir
Purković
Kontekstualni pristup učenju i poučavanju u nastavi tehničke kulture u osnovnoj školi 20. siječnja
2014.
Sanda Šimičić Uporaba čestičnog crteža pri analizi, usvajanju, provjeri i unapređenju konceptualne razine znanja u nastavi kemije 18.
veljače 2014.
Roko Vladušić Pedagogical content knowledge with particular focus on chemical bonding concepts and language-based issues 3. travnja 2014.
Monika Mladenović Učenje i poučavanje programiranja temeljeno na igrama 29.
travnja 2014.
Nikolina Bubica Strategije poučavanja i faktori koji utječu na unapređenje znanja programera početnika 5.
svibnja 2014.
Krešimir Rakić Vrednovanje znanja u sustavima e-učenja korištenjem zadataka objektivnog tipa na kontroliranom prirodnom jeziku 1.
srpnja 2014.
Mila Bulić Sustavi e-učenja u promicanju obrazovanja za zdrav i održiv život 6.
studenog 2015.
Snježana Smerdel Implementacija strategije pred-učenja u prirodoznanstvenom
obrazovanju
22.
travnja 2016.
Divna Krpan Poučavanje programera početnika u visokom obrazovanju 22.
rujna 2016.
Žana Žanko Miskoncepcije u uvodnoj nastavi programiranja 22.
rujna 2016.

DOKUMENTI:

Raspored predavanja za I i II semestar akademske godine 2015/2016.

Pravilnik poslijediplomskog sveučilišnog studija “Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti” (23.03.2016.)

Izvadak iz nastavnog plana i programa studija – lipanj 2014

Pravilnik poslijediplomskog sveučilisnog studija “Istraživanje
u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti” (11.03.2014.)

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika poslijediplomskog sveučilišnog studija Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti (23. 10. 2013.)

PMFSTDRS_1 Prijava za upis

PMFSTDRS_2 Godisnji izvjestaj studenta

PMFSTDRS_3 Godisnji izvjestaj mentora

PMFSTDRS_4 Prijava za polaganje Istrazivackog seminara I

PMFSTDRS_5 Izvjestaj o Istrazivackom seminaru I

PMFSTDRS_5a Izvjestaj o Istrazivackom seminaru II

PMFSTDRS_5b Izvjestaj o Istrazivackom radu

PMFSTDRS_6 Prijava za pokretanje postupka prihvacanja teme

PMFSTDRS_7 Prijava teme doktorskog rada

PMFSTDRS_8 Izvjestaj o prihvacanju ili odbijanju teme doktorskog yrada

PMFSTDRS_9 Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora

PMFSTDRS_10 Izvještaj o ocjenjivanju doktorskog rada

Suglasnost mentora za pokretanje postupka ocjene i obrane doktorskog
rada.

Zamolba

Upute za oblikovanje doktorskog rada

Natjecaj za upis akademsku godinu 2015/2016