Sveučilišni studij

Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti

Poslijediplomski studij

SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Split, Ruđera Boškovića 33

Kontakt osoba:
Mara Maretić
Voditeljica službe za poslijediplomske studije, cjeloživotno obrazovanje i
mobilnost studenata
kabinet B1-35
tel: 021/619-209
mara.maretic@pmfst.hr


NATJEČAJ za upis za akademsku godinu 2018-2019. (30.3.2018.)U kontekstu obrane doktorskog rada studenti doktorskog studija “Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti” napisali su sljedeće doktorske radove:

Damir
Purković
Elementi kontekstualnog pristupa učenju i poučavanju kao
čimbenici uspješnosti nastave tehničke kulture
28. lipnja
2016.
Roko
Vladušić
Metodičko znanje o kemijskim vezama s naglaskom na jezična pitanja u Republici Hrvatskoj 16. listopada
2017.
Mila
Bulić
Sustavi e-učenja u promicanju obrazovanja za zdrav i održiv život 9. ožujka
2018.
Sanda
Šimičić
Uporaba čestičnog crteža pri analizi, usvajanju, provjeri i unapređenju konceptualnog znanja u početnom poučavanju kemije 23. ožujka
2018.


U kontekstu polaganja kolegija Seminar I studenti doktorskog studija “Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti” napisali su sljedeće radove:

Damir
Purković
Kontekstualni pristup učenju i poučavanju u nastavi tehničke kulture u osnovnoj školi 20. siječnja
2014.
Sanda Šimičić Uporaba čestičnog crteža pri analizi, usvajanju, provjeri i unapređenju konceptualne razine znanja u nastavi kemije 18.
veljače 2014.
Roko Vladušić Pedagogical content knowledge with particular focus on chemical bonding concepts and language-based issues 3. travnja 2014.
Monika Mladenović Učenje i poučavanje programiranja temeljeno na igrama 29.
travnja 2014.
Nikolina Bubica Strategije poučavanja i faktori koji utječu na unapređenje znanja programera početnika 5.
svibnja 2014.
Krešimir Rakić Vrednovanje znanja u sustavima e-učenja korištenjem zadataka objektivnog tipa na kontroliranom prirodnom jeziku 1.
srpnja 2014.
Mila Bulić Sustavi e-učenja u promicanju obrazovanja za zdrav i održiv život 6.
studenog 2015.
Snježana Smerdel Implementacija strategije pred-učenja u prirodoznanstvenom
obrazovanju
22.
travnja 2016.
Divna Krpan Poučavanje programera početnika u visokom obrazovanju 22.
rujna 2016.
Žana Žanko Miskoncepcije u uvodnoj nastavi programiranja 22.
rujna 2016.
Marijana Zaninović Uloga interaktivnih modela u
poučavanju sadržaja organske kemije
30. lipnja 2017.

DOKUMENTI:

Raspored predavanja za III i IV semestar akademske godine 2016/2017.

Red predavanja za III i IV semestar akademske godine 2016/2017.

Raspored predavanja za I i II semestar akademske godine 2015/2016.

Pravilnik poslijediplomskog sveučilišnog studija “Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti” (23.03.2016.)

Izvadak iz nastavnog plana i programa studija – lipanj 2014

Pravilnik poslijediplomskog sveučilisnog studija “Istraživanje
u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti” (11.03.2014.)

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika poslijediplomskog sveučilišnog studija Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti (23. 10. 2013.)

PMFSTDRS_1 Prijava na natječaj

PMFSTDRS_2 Godisnji izvjestaj studenta

PMFSTDRS_3 Godisnji izvjestaj mentora

PMFSTDRS_4 Prijava za polaganje Istrazivackog seminara I

PMFSTDRS_5 Izvjestaj o Istrazivackom seminaru I

PMFSTDRS_5a Izvjestaj o Istrazivackom seminaru II

PMFSTDRS_5b Izvjestaj o Istrazivackom radu

PMFSTDRS_6 Prijava za pokretanje postupka prihvacanja teme

PMFSTDRS_7 Prijava teme doktorskog rada

PMFSTDRS_8 Izvjestaj o prihvacanju ili odbijanju teme doktorskog yrada

PMFSTDRS_9 Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora

PMFSTDRS_10 Izvještaj o ocjenjivanju doktorskog rada

PMFSTDRS_11 Zapisnik s obrane doktorskog rada

Protokol za obranu doktorskog rada

Suglasnost mentora za pokretanje postupka ocjene i obrane doktorskog
rada.

Zamolba

Upute za oblikovanje doktorskog rada

Natjecaj za upis akademsku godinu 2015/2016