Sveučilišni studij

Matematika i fizika

Preddiplomski studij

Studij Matematike i Fizike je studij koji se izvodi u dogovoru odjela za fiziku i odjela za matematiku. Student tijekom studiranja stječe znanja i vještine potrebne za svakodnevno rješavanje problematike iz područja fizike i matematike.
Cilj je kod studenta razviti dovoljno snažnu logiku za rješavanje problematike fizike, ali matematike. Zato ćete se kroz ovaj studij upoznat sa najnovijim tehnikama i koristiti se najkvalitetnijim alatima.
Početak studija se temelji na predaji osnovnog znanja neophodnog za daljni nastavak studiranja. Student će se na prvoj godini susretati sa osnovnim znanjem i problemima iz matematike i fizike. Studentu se pruža široko znanje iz temeljnih područja fizike i matematike te sposobnost apstraktnog mišljenja i rješavanja problema korištenjem raznih alata koji su dostatni za primjenu u različitim zanimanjima ili za nastavak studija.
BROJ UPISANIH STUDENATA KROZ GODINE

PREDMETI PO SEMESTRIMA

I. semestar

MiFP_1.1

II. semestar

MiFP_1.2

III. semestar

MiFP_2.3

IV. semestar

MiFP_2.4

V. semestar

MiFP_3.5

VI. semestar

MiFP_3.6

Diplomski studij

Kroz diplomski studij student se sve više upoznaje sa problematikom u radnom okruženju kroz stručne prakse i kolegije koji ga na to pripremaju. Student se nastavlja susretati sa problematikom koja stoji iza matematike, odnosno fizike. Izborni kolegiji pružaju studentu mogućnost izbora u kojem smjeru će sebe profilirati. Kroz dvije godine diplomskog studija student bi trebao steći dovoljno znanja i iskustva da po završetku studija može biti u potpunosti pripremljen na radno okruženje i navike.
BROJ UPISANIH STUDENATA KROZ GODINE

PREDMETI PO SEMESTRIMA

I. semestar

MiFD_1.1

II. semestar

MiFD_1.2

III. semestar

MiFD_2.3

IV. semestar

MiFD_2.4

Dokumenti

Elaborat o studijskom programu PD-Mat-Fiz 2017/2018
Elaborat o studijskom programu D-Mat-Fiz 2017/2018
Plan i program PD-Matematika i Fizika 2016/2017
Plan i program D-Matematika i Fizika 2016/2017
Opisi,ishodi i preduvjeti matematičkih kolegija
Plan i program PD (2010.-)
Kolegiji Odjela za fiziku PD (2010.-)
Plan i program D (2010.-)
Kolegiji Odjela za fiziku D (2010.-)
Preduvjeti za upis kolegija (Fizika)