Sveučilišni studij

Matematika i fizika

Preddiplomski studij

Studij Matematike i Fizike je studij koji se izvodi u dogovoru odjela za fiziku i odjela za matematiku. Student tijekom studiranja stječe znanja i vještine potrebne za svakodnevno rješavanje problematike iz područja fizike i matematike.
Cilj je kod studenta razviti dovoljno snažnu logiku za rješavanje problematike fizike, ali matematike. Zato ćete se kroz ovaj studij upoznat sa najnovijim tehnikama i koristiti se najkvalitetnijim alatima.
Početak studija se temelji na predaji osnovnog znanja neophodnog za daljni nastavak studiranja. Student će se na prvoj godini susretati sa osnovnim znanjem i problemima iz matematike i fizike. Studentu se pruža široko znanje iz temeljnih područja fizike i matematike te sposobnost apstraktnog mišljenja i rješavanja problema korištenjem raznih alata koji su dostatni za primjenu u različitim zanimanjima ili za nastavak studija.

PREDMETI PO SEMESTRIMA

I. semestar

MiFP_1.1

II. semestar

MiFP_1.2

III. semestar

MiFP_2.3

IV. semestar

MiFP_2.4

V. semestar

MiFP_3.5

VI. semestar

MiFP_3.6

Dokumenti

Elaborat o studijskom programu PD-Mat-Fiz 2017/2018
Plan i program PD-Matematika i Fizika 2016/2017
Opisi,ishodi i preduvjeti matematičkih kolegija
Plan i program PD (2010.-)
Kolegiji Odjela za fiziku PD (2010.-)
Preduvjeti za upis kolegija (Fizika)