Sveučilišni studij

Matematika i informatika

Diplomski studij

Kroz diplomski studij student se sve više upoznaje sa problematikom u radnom okruženju kroz stručne prakse i kolegije koji ga na to pripremaju. Student se nastavlja susretati sa problematikom koja stoji iza matematike, odnosno informatike. Izborni kolegiji pružaju studentu mogućnost izbora u kojem smjeru će sebe profilirati. Kroz dvije godine diplomskog studija student bi trebao steći dovoljno znanja i iskustva da po završetku studija može biti u potpunosti pripremljen na radno okruženje i navike, ili za nastavak studija.

PREDMETI PO SEMESTRIMA


I. semestar

1.1

II. semestar

1.2

III. semestar

2.3

IV. semestar

2.4

Dokumenti

Plan i program D-Matematika i Informatika 2016/2017
Nastavni plan i program: Diplomski sveučilišni studij Matematika i informatika 2017/2018
Opisi,ishodi i preduvjeti matematičkih kolegija