Sveučilišni studij

Matematika i informatika

Preddiplomski studij

Studij Matematike i Informatike je studij koji se izvodi u dogovoru odjela za informatiku i odjela za matematiku. Student tijekom studiranja stječe znanja i vještine potrebne za svakodnevno rješavanje problematike iz područja informatike i matematike.
Cilj je kod studenta razviti dovoljno snažnu logiku za rješavanje problematike informatike, ali i matematike. Zato ćete se kroz ovaj studij upoznat sa najnovijim tehnikama i koristiti se najkvalitetnijim alatima.
Početak studija se temelji na predaji osnovnog znanja neophodnog za daljni nastavak studiranja. Student će se na prvoj godini susretati sa osnovnim znanjem i problemima iz matematike i informatike. Studentu se pruža široko znanje iz temeljnih područja fizike i matematike te sposobnost apstraktnog mišljenja i rješavanja problema korištenjem raznih alata koji su dostatni za primjenu u različitim zanimanjima ili za nastavak studija.
BROJ UPISANIH STUDENATA KROZ GODINE

PREDMETI PO SEMESTRIMA


I. semestar

1.1

II. semestar

1.2

III. semestar

2.3

IV. semestar

2.4

V. semestar

3.5

VI. semestar

3.6

Diplomski studij

Kroz diplomski studij student se sve više upoznaje sa problematikom u radnom okruženju kroz stručne prakse i kolegije koji ga na to pripremaju. Student se nastavlja susretati sa problematikom koja stoji iza matematike, odnosno informatike. Izborni kolegiji pružaju studentu mogućnost izbora u kojem smjeru će sebe profilirati. Kroz dvije godine diplomskog studija student bi trebao steći dovoljno znanja i iskustva da po završetku studija može biti u potpunosti pripremljen na radno okruženje i navike, ili za nastavak studija.
BROJ UPISANIH STUDENATA KROZ GODINE

PREDMETI PO SEMESTRIMA


I. semestar

1.1

II. semestar

1.2

III. semestar

2.3

IV. semestar

2.4

Dokumenti

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU PD-Mat-Inf 2017/2018
Plan i program D-Matematika i Informatika 2016/2017
Nastavni plan i program: Diplomski sveučilišni studij Matematika i informatika 2017/2018
Nastavni plan i program: Preddiplomski sveučilišni studij Matematika i informatika 2017/2018
Opisi,ishodi i preduvjeti matematičkih kolegija