Sveučilišni studij

Matematika i informatika

Preddiplomski studij

Studij Matematike i Informatike je studij koji se izvodi u dogovoru odjela za informatiku i odjela za matematiku. Student tijekom studiranja stječe znanja i vještine potrebne za svakodnevno rješavanje problematike iz područja informatike i matematike.
Cilj je kod studenta razviti dovoljno snažnu logiku za rješavanje problematike informatike, ali i matematike. Zato ćete se kroz ovaj studij upoznat sa najnovijim tehnikama i koristiti se najkvalitetnijim alatima.
Početak studija se temelji na predaji osnovnog znanja neophodnog za daljni nastavak studiranja. Student će se na prvoj godini susretati sa osnovnim znanjem i problemima iz matematike i informatike. Studentu se pruža široko znanje iz temeljnih područja fizike i matematike te sposobnost apstraktnog mišljenja i rješavanja problema korištenjem raznih alata koji su dostatni za primjenu u različitim zanimanjima ili za nastavak studija.

PREDMETI PO SEMESTRIMA


I. semestar

1.1

II. semestar

1.2

III. semestar

2.3

IV. semestar

2.4

V. semestar

3.5

VI. semestar

3.6

Dokumenti

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU PD-Mat-Inf 2017/2018


Nastavni plan i program: Preddiplomski sveučilišni studij Matematika i informatika 2017/2018
Opisi,ishodi i preduvjeti matematičkih kolegija