Sveučilišni studij

MATEMATIKA

Preddiplomski studij

Studij Matematike je studij na odjelu za matematiku. Student tijekom studiranja stječe znanja i vještine potrebne za svakodnevno rješavanje problematike iz područja matematike.
Cilj je kod studenta razviti dovoljno snažnu logiku za rješavanje i najsloženije matematičke problematike. Zato ćete se kroz ovaj studij upoznat sa najnovijim tehnikama i koristiti se najkvalitetnijim pristupima matematičkim problemima.
Početak studija se temelji na predaji osnovnog znanja neophodnog za daljni nastavak studiranja. Student će se na prvoj godini susretati sa osnovama matematike, osnovama računarstva i programiranja u jednostavnijim programskim jezicima.Studentu se pruža široko znanje iz temeljnih područja matematike i sposobnost apstraktnog mišljenja i rješavanja problema korištenjem matematičkih alata koji su dostatni za primjenu u različitim zanimanjima ili za nastavak studija.

PREDMETI PO SEMESTRIMA


I. semestar

MPD_1.1

II. semestar

MPD_1.2_Ispravljeno

III. semestar

MPD_2.3

IV. semestar

MPD_2.4

V. semestar

MPD_3.5

VI. semestar

MPD_3.6

Dokumenti

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU PD-Matematika 2017/2018
Nastavni plan i program: Preddiplomski
sveučilišni studij Matematika 2017/2018
Opisi,ishodi i preduvjeti matematičkih kolegija