Sveučilišni studij

MATEMATIKA

Preddiplomski studij

Studij Matematike je studij na odjelu za matematiku. Student tijekom studiranja stječe znanja i vještine potrebne za svakodnevno rješavanje problematike iz područja matematike.
Cilj je kod studenta razviti dovoljno snažnu logiku za rješavanje i najsloženije matematičke problematike. Zato ćete se kroz ovaj studij upoznat sa najnovijim tehnikama i koristiti se najkvalitetnijim pristupima matematičkim problemima.
Početak studija se temelji na predaji osnovnog znanja neophodnog za daljni nastavak studiranja. Student će se na prvoj godini susretati sa osnovama matematike, osnovama računarstva i programiranja u jednostavnijim programskim jezicima.Studentu se pruža široko znanje iz temeljnih područja matematike i sposobnost apstraktnog mišljenja i rješavanja problema korištenjem matematičkih alata koji su dostatni za primjenu u različitim zanimanjima ili za nastavak studija.
BROJ UPISANIH STUDENATA KROZ GODINE

PREDMETI PO SEMESTRIMA


I. semestar

MPD_1.1

II. semestar

MPD_1.2_Ispravljeno

III. semestar

MPD_2.3

IV. semestar

MPD_2.4

V. semestar

MPD_3.5

VI. semestar

MPD_3.6

Diplomski studij

Studijski program je sljednik postojećeg nastavničkog studija matematike na ovom fakultetu i predstavlja njegovo obogaćenje dvama nenastavničkim smjerovima na zajedničkoj preddiplomskoj osnovi. Teorijski smjer je koncipiran s ciljem da pruži studentu valjanu osnovicu za znanstveni poslijediplomski studij iz matematike, a naša koncepcija računarskog smjera primjetno se razlikuje od one ponuđene na tehničkim fakultetima.
BROJ UPISANIH STUDENATA KROZ GODINE

PREDMETI PO SEMESTRIMA – MATEMATIKA NASTAVNIČKI SMJER


I. semestar

MDN_1.1

II. semestar

MDN_1.2

III. semestar

MDN_2.3

VI. semestar

MDN_2.4

PREDMETI PO SEMESTRIMA – MATEMATIKA RAČUNARSKI SMJER


I. semestar

MDR_1.1

II. semestar

MDR_1.2

III. semestar

MDR_2.3_Ispravljeno

IV. semestar

MDR_2.4_Ispravljeno

PREDMETI PO SEMESTRIMA – MATEMATIKA TEORIJSKI SMJER


I. semestar

MDT_1.1

II. semestar

MDT_1.2

III. semestar

MDT_2.3

IV. semestar

MDT_2.4

Dokumenti

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU PD-Matematika 2017/2018
ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU D-Matematika 2017/2018
Nastavni plan i program: Preddiplomski
sveučilišni studij Matematika 2017/2018
Nastavni plan i program: Diplomski sveučilišni
studij Matematika 2017/2018
Opisi,ishodi i preduvjeti matematičkih kolegija