Sveučilišni studij

MATEMATIKA

Preddiplomski studij

Studij Matematike je studij na odjelu za matematiku. Student tijekom studiranja stječe znanja i vještine potrebne za svakodnevno rješavanje problematike iz područja matematike.
Cilj je kod studenta razviti dovoljno snažnu logiku za rješavanje i najsloženije matematičke problematike. Zato ćete se kroz ovaj studij upoznat sa najnovijim tehnikama i koristiti se najkvalitetnijim pristupima matematičkim problemima.
Početak studija se temelji na predaji osnovnog znanja neophodnog za daljni nastavak studiranja. Student će se na prvoj godini susretati sa osnovama matematike, osnovama računarstva i programiranja u jednostavnijim programskim jezicima.Studentu se pruža široko znanje iz temeljnih područja matematike i sposobnost apstraktnog mišljenja i rješavanja problema korištenjem matematičkih alata koji su dostatni za primjenu u različitim zanimanjima ili za nastavak studija.
BROJ UPISANIH STUDENATA KROZ GODINE

PREDMETI PO SEMESTRIMA


I. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
60503 Uvod u matematiku – Snježana Braić 45 45 0 8.0
60504 Uvod u algebru s analitičkom geometrijom – Anka Golemac, Damir Vukičević 45 45 0 8.0
111939 Elementarna geometrija – Jurica Perić 30 30 0 6.0
79243 Programiranje I – Ani Grubišić 30 30 0 6.0
78978* Tjelesna i zdravstvena kultura I – Mladen Hraste 0 30 0 1.0
4790 Strani jezik u struci I > 2 ECTS boda

 

Strani jezik u struci I

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
61674 Strani jezik u struci I (Engleski) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0
61241 Strani jezik u struci I (Njemački) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0

II. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
111937 Diferencijalni i integralni račun I 60 60 0 10.0
79044 Linearna algebra – Tanja Vučičić, Borka Jadrijević 45 45 0 8.0
79244 Programiranje II – Divna Krpan 30 30 0 6.0
78979* Tjelesna i zdravstvena kultura II – Mladen Hraste 0 30 0 1.0
4797 Strani jezik u struci II > Upisuje se jedan kolegij
4759 Izborni predmeti za II. semestar > Upisuje se jedan kolegij

 

Strani jezik u struci II

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
61675 Strani jezik u struci II (Engleski) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0
61242 Strani jezik u struci II (Njemački) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 45 2.0

 

Izborni predmeti

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
79363 Čovjek i zdravlje – Ivan Bočina 30 0 0 2.0
60522 Jezična kultura – Jadranka Nemeth-Jajić 15 0 15 2.0
60450 Njemački jezik za početnike I – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 30 2.0
60384 Opća fizika – Željana Bonačić Lošić 30 15 0 4.0
60525 Psihologija samopouzdanja i pozitivnog mišljenja – Nikola Marangunić 15 0 15 2.0

III. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
79282 Strukture podataka i algoritmi – Marko Rosić, Divna Krpan 30 30 0 6.0
67177 Matematička logika – Milica Klaričić Bakula 30 30 0 5.0
60971 Diferencijalni i integralni račun II – Snježana Braić 45 45 0 9.0
79097 Osnove geometrije – Vlasta Matijević 45 15 0 6.0
147955 Matematički programski alati I – Jurica Perić 15 15 0 2.0
78980* Tjelesna i zdravstvena kultura III – Mladen Hraste 0 30 0 1.0
5740 Izborni predmeti za III.sem. > Potrebno je upisati 2 ECTS boda

 

Izborni predmeti

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
60540 Njemački jezik za početnike II – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 30 2.0
61264 Prirodne znanosti i okoliš – Mile Dželalija 30 10 0 4.0
60523 Sociologija znanosti – Renata Relja 15 0 15 2.0
63969 Temeljni pojmovi u fizici – Ivica Aviani 30 0 15 3.0
133937 Rješavanje problemskih zadataka programiranjem – Branko Žitko 0 45 0 4.0
79116 Metodologija istraživanja u obrazovanju – Antun Arbunić 30 0 15 3.0

IV. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
60975 Kombinatorna i diskretna matematika – Anka Golemac 45 45 0 8.0
79097 Osnove geometrije – Vlasta Matijević 45 15 0 6.0
60990 Uvod u numeričku matematiku – Milica Klaričić Bakula 30 30 0 5.0
79236 Teorija skupova – Nikola Koceić Bilan 30 30 0 6.0
147957 Matematički programski alati II – Jurica Perić 0 30 0 2.0
78981* Tjelesna i zdravstvena kultura IV – Mladen Hraste 0 30 0 1.0
12578 Izborni predmeti za IV.semestar > Upisuje se jedan kolegij

 

Izborni predmeti

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
79363 Čovjek i zdravlje – Ivana Bočina 30 0 0 2.0
60522 Jezična kultura – Jadranka Nemeth-Jajić 15 0 15 2.0
133795 Moderna fizika – Željana Bonačić Lošić 30 10 5 3.0
60450 Njemački jezik za početnike I – Eldi Grubišić Pulišelić 0 0 30 2.0
60384 Opća fizika – Željana Bonačić Lošić 30 15 0 4.0
60525 Psihologija samopouzdanja i pozitivnog mišljenja – Nikola Marangunić 15 0 15 2.0
79666 Temeljni pojmovi u kvantnoj fizici – Franjo Sokolić 30 0 15 4.0

V. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
67181 Osnove matematičke analize – Nikola Koceić Bilan 45 30 0 7.0
60972 Obične diferencijalne jednadžbe – Tanja Vučičić 30 30 0 6.0
79123 Algebarske strukture – Saša Krešić Jurić 30 30 0 6.0
-2 Izborni predmeti za V.semestar > Upisuje se jedan kolegij
13543 Izborni predmeti za V.semestar > Upisuje se jedan kolegij

 

Izborni predmeti V semestar

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
79246 Euklidski prostori – Anka Golemac 30 30 0 5.0
79284 Objektno orjentirano programiranje – Saša Mladenović 30 30 0 6.0

 

Izborni predmeti V semestar

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
111893 Teorija igara – Damir Vukičević 30 30 0 5.0
79324 Uvod u umjetnu inteligenciju – Saša Mladenović 30 30 0 5.0

VI. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
67191 Uvod u topologiju – Vlasta Matijević 30 30 0 6.0
67169 Uvod u vjerojatnost i statistiku – Snježana Braić 45 45 0 8.0
60987 Kompleksna analiza – Jurica Perić 30 30 0 6.0
79128 Vektorski prostori I – Gordan Radobolja 30 30 0 6.0
-3 Izborni predmeti za VI.semestar > Upisuje se jedan kolegij
112028 Završni preddiplomski ispit 0 0 0 2.0

 

Izborni predmeti VI semestar

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
67174 Financijska matematika – Ana Perišić 30 30 0 5.0
79335 Simulacija računalnih sklopova – Saša Mladenović 15 30 0 3.0
159956 Kognitivna psihologija 15 15 15 4.0

Diplomski studij

Studijski program je sljednik postojećeg nastavničkog studija matematike na ovom fakultetu i predstavlja njegovo obogaćenje dvama nenastavničkim smjerovima na zajedničkoj preddiplomskoj osnovi. Teorijski smjer je koncipiran s ciljem da pruži studentu valjanu osnovicu za znanstveni poslijediplomski studij iz matematike, a naša koncepcija računarskog smjera primjetno se razlikuje od one ponuđene na tehničkim fakultetima.
BROJ UPISANIH STUDENATA KROZ GODINE

PREDMETI PO SEMESTRIMA – MATEMATIKA NASTAVNIČKI SMJER


I. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
160062 Primjena tehnologije u nastavi matematike- Željka Zorić 0 30 0 3.0
68755 Diofantske jednadžbe – Joško Mandić 30 15 0 4.0
67177 Matematička logika – Milica Klaričić Bakula 30 30 0 5.0
79453 Metodika nastave matematike I – Nikola Koceić Bilan 30 30 30 6.0
79106 Psihologija odgoja i obrazovanja I – Nikola Marangunić 30 0 15 3.0
79107 Didaktika – Antun Arbunić 30 0 15 3.0
7058 Izborni predmeti za I. semestar > Upisuje se predmet prema ukupnom broju ECTS bodova u godini.

 

Izborni predmeti za I. semestar

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
79334 Kriptografija – Borka Jadrijević 30 15 15 5.0
68178 Metrički prostori – Vlasta Matijević 30 30 0 5.0
111880 Mjera i integral – Nikola Koceić Bilan 30 30 0 5.0
79582 Matematička teorija računarstva – Milica Klaričić Bakula 45 15 0 5.0
111896 Statistika – Nikola Koceić Bilan 30 30 0 6.0
111893 Teorija igara – Damir Vukičević 30 30 0 5.0
148061 Vektorski prostori II – Joško Mandić 30 30 0 5.0
148039 Algebra I – Tanja Vučičić 30 15 0 5.0
148039 Euklidski prostori – Snježana Braić 30 30 0 5.0
139121 Optimizacija – Milica Klaričić Bakula 30 15 0 5.0

II. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
97073 Metodika nastave primijenjene matematike – Damir Vukičević 30 30 0 5.0
79118 Metodika nastave matematike II – Nikola Koceić Bilan 30 30 30 6.0
68756 Metodički matematički seminar – Željka Zorić 0 0 45 3.0
60986 Psihologija odgoja i obrazovanja II – Nikola Marangunić 30 0 15 3.0
79121 Pedagogija – Antun Arbunić 30 0 15 3.0
-7 Dipl.studij Matematika; Nastavnički smjer; Izborna grupa N2. II.sem. > Upisuje se predmet prema ukupnom broju ECTS bodova u godini.
79233 Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti – Antun Arbunić 15 0 15 2.0
10397 Dipl.studij Matematika; Nastavnički smjer; Izborna grupa N2. II.sem. > Upisuje se predmet prema ukupnom broju ECTS bodova u godini.

 

Izborni predmeti za II. semestar

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
67174 Financijska matematika – Zoran Babić 30 30 0 5.0
79583 Numerička analiza – Jurica Perić 30 30 0 5.0
67322 Parcijalne diferencijalne jednadžbe – Saša Krešić Jurić 30 30 0 6.0
68173 Uvod u diferencijalnu geometriju – Joško Mandić 30 30 0 6.0
111895 Vjerojatnost I – Snježana Braić 30 30 0 6.0

 

Izborni predmeti za II. i IV. semestar

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
79232 Poučavanje učenika s posebnim potrebama – Esmeralda Sunko 15 15 0 2.0
79234 Pozitivna psihologija – Nikola Marangunić 15 15 0 2.0
79675 Napredni modeli nastave – Sonja Kovačević 15 15 0 2.0
159956 Kognitivna psihologija 15 15 15 4.0

III. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
133963 Sociologija odgoja i obrazovanja I – Siniša Kuko 15 0 15 2.0
87664 Metodički seminar: Natjecanja iz matematike – Željka Zorić 0 0 30 3.0
67192 Povijest matematike – Željka Zorić 30 0 0 3.0
88333 Metodička matematička praksa I – Željka Zorić 0 30 0 3.0
68420 Diplomski seminar 0 0 15 1.0
79109 Upravljanje razredom – Morana Koludrović 15 0 15 2.0
7058 Izborni predmeti za III. semestar -> Upisuju se dva predmeta.
7715 Izborni računarski predmeti za III. semestar -> Upisuje se jedan predmet.

 

Izborni predmeti za III. semestar

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
79334 Kriptografija – Borka Jadrijević 30 15 15 5.0
68178 Metrički prostori – Vlasta Matijević 30 30 0 5.0
111880 Mjera i integral – Nikola Koceić Bilan 30 30 0 5.0
68180 Odabrana poglavlja matematičke analize – Marko Matić 45 15 0 6.0
111896 Statistika – Nikola Koceić Bilan 30 30 0 6.0
68177 Vektorski prostori II – Joško Mandić 30 30 0 5.0
148039 Algebra I – Tanja Vučičić 30 15 0 5.0
111893 Teorija igara- Damir Vukičević 30 15 0 5.0
79246 Euklidski prostori- Snježana Braić 30 30 0 5.0
79582 Matematička teorija računarstva- Milica Klaričić Bakula 45 15 0 5.0
139121 Optimizacija- Milica Klaričić Bakula 30 15 0 5.0

 

Izborni računarski predmeti za III. semestar

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
79559 Sustavi E-učenja – Ani Grubišić 30 30 0 5.0
79560 Tehnologije sustava E-učenja – Marko Rosić 30 30 0 5.0
79284 Objektno orijentirano programiranje – Saša Mladenović 30 30 0 6.0

VI. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
88334 Metodička matematička praksa II – Željka Zorić 0 45 0 4.0
87677 Metodički seminar: Životopisi velikih matematičara – Željka Zorić 0 0 30 3.0
79235 Primjena statistike u istraživanju obrazovanja – Antun Arbunić 30 15 0 3.0
68429 Diplomski seminar 0 0 15 1.0
88335 Diplomski rad 0 0 8 17.0
7716 Izborni računarski predmeti za IV. semestar -> upisuju se 2 ECTS

 

Izborni računarski predmeti za IV. semestar

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
79675 Napredni modeli nastave – Sonja Kovačević 15 0 15 2.0
79232 Poučavanje učenika s posebnim potrebama – Esmeralda Sunko 15 0 15 2.0
79234 Pozitivna psihologija – Nikola Marangunić 15 0 15 2.0
159956 Kognitivna psihologija – Nikola Marangunić 15 15 15 4.0

PREDMETI PO SEMESTRIMA – MATEMATIKA RAČUNARSKI SMJER


I. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
79582 Matematička teorija računarstva – Milica Klaričić Bakula 45 15 0 5.0
79334 Kriptografija – Borka Jadrijević 30 15 15 5.0
147921 Uvod u obradu prirodnog jezika – Branko Žitko 30 30 0 5.0
79324 Uvod u umjetnu inteligenciju – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
79285 Računalne mreže – Ante Burilović, Marko Rosić 30 30 0 5.0
79328 Operacijski sustavi – Tonći Dadić 30 30 0 5.0

II. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
147939 Računalna grafika – Hrvoje Kalinić 45 15 0 5.0
79333 Izračunljivost – Milica Klaričić Bakula 30 15 0 5.0
160060 Rudarenje podataka – Hrvoje Kalinić 15 30 0 5.0
79286 Baze podataka – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
5871 Matematički izborni predmeti za II. semestar -> Upisuje se barem jedan predmet.
7030 Računarski izborni predmeti za II. semestar -> Upisuje se barem jedan predmet.

 

Matematički izborni predmeti za II. semestar

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
67174 Financijska matematika – Ana Perišić 30 30 0 5.0
160133 Parcijalne diferencijalne jednadžbe – Saša Krešić Jurić 30 30 0 6.0

 

Računarski izborni predmeti za II. semestar

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
148038 Raspodijeljeni sustavi – Marko Rosić 30 30 0 5.0
147940 Inteligentni agenti – Saša Mladenović 30 30 0 5.0
79330 Interakcija čovjeka i računala I: osnove i principi – Andrina Granić 30 30 0 5.0
79554 Uvod u programsko inženjerstvo – Branko Žitko 30 30 0 5.0
67174 Financijska matematika – Ana Perišić 30 30 0 5.0
160133 Parcijalne diferencijalne jednadžbe – Saša Krešić Jurić 30 30 0 6.0

III. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
139121 Optimizacija – Milica Klaričić Bakula 30 15 0 5.0
68432 Diplomski seminar 0 0 15 1.0
160162 Statistika u računarstvu – Ana Perišić 30 30 0 5.0
160164 Složenost algoritama – Jurica Perić 0 0 15 6.0
-15 Računarski izborni predmeti za III. semestar -> Upisuje se barem jedan predmet.

 

Matematički izborni predmeti za III. semestar

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
68178 Metrički prostori – Vlasta Matijević 30 30 0 5.0
111880 Mjera i integral – Nikola Koceić Bilan 30 30 0 5.0
111893 Teorija igara – Damir Vukičević 30 30 0 5.0
147920 Ekspertni sustavi – Branko Žitko 30 30 0 5.0
147925 Računalni vid – Vladimir Pleština 30 30 0 5.0
147918 Jezični procesori – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
79328 Operacijski sustavi- Tonći Dadić 30 30 0 5.0

IV. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
79333 Izračunljivost – Milica Klaričić Bakula 30 15 0 5.0
68420 Diplomski seminar 0 0 15 1.0
79591 Diplomski rad 0 0 10 30.0
160060 Rudarenje podataka – Hrvoje Kalinić 30 30 0 5.0

PREDMETI PO SEMESTRIMA – MATEMATIKA TEORIJSKI SMJER


I. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
68178 Metrički prostori – Vlasta Matijević 30 30 0 5.0
148061 Vektorski prostori II – Joško Mandić 45 0 0 5.0
67177 Matematička logika – Milica Klaričić Bakula 30 30 0 5.0
111880 Mjera i integral – Nikola Koceić Bilan 30 30 0 5.0
-11 Izborni predmeti za III. semestar -> upisuje se 1 kolegij koji već nije položen.
148039 Algebra I – Tanja Vučičić 30 15 0 5.0

Izborni predmeti za I. semestar

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
67192 Povijest matematike – Željka Zorić 30 0 0 3.0
68755 Diofantske jednadžbe – Joško Mandić 30 15 0 4.0
79334 Kriptografija – Borka Jadrijević 30 15 15 5.0
111893 Teorija igara – Damir Vukičević 30 30 0 5.0
79246 Euklidski prostor – Snježana Braić 30 30 0 5.0
79582 Matematička teorija računarstva – Milica Klaričić Bakula 45 15 0 5.0
79331 Konstruktivne metode u geometriji- Nikola Koceić Bilan 30 30 0 5.0
139121 Optimizacija – Milica Klaričić Bakula 30 0 15 5.0

II. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
67322 Parcijalne diferencijalne jednadžbe – Saša Krešić Jurić 30 30 0 6.0
111895 Vjerojatnost I – Snježana Braić 30 30 0 6.0
148079 Normirani prostori – Vlasta Matijević 45 15 0 6.0
148116 Algebra II – Gordan Radobolja 45 0 0 5.0
68173 Uvod u diferencijalnu geometriju – Joško Mandić 30 30 0 6.0

III. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
111896 Statistika – Nikola Koceić Bilan 30 30 0 6.0
111897 Slučajni procesi – Nikola Koceić Bilan 30 30 0 6.0
111898 Operatori na normiranim prostorima – Marko Matić 30 30 0 6.0
68420 Diplomski seminar 0 0 15 1.0
-13 Izborni predmeti za III. semestar -> upisuje se 1 kolegij koji već nije položen.
-8 Izborni predmeti za III. semestar -> upisuje se 1 kolegij koji već nije položen.

 

Izborni predmeti za III. semestar

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
115672 Paralelno programiranje – Tonći Dadić 30 30 0 5.0
68755 Diofantske jednadžbe – Joško Mandić 30 15 0 4.0
79334 Kriptografija – Borka Jadrijević 30 15 15 5.0
111893 Teorija igara – Damir Vukičević 30 30 0 5.0
79246 Euklidski prostori – Snježana Braić 30 30 0 5.0
79582 Matematička teorija računarstva – Milica Klaričić Bakula 45 0 15 5.0
79331 Konstruktivne metode u geometriji – Nikola Koceić Bilan 30 30 0 5.0
139121 Optimizacija – Milica Klaričić Bakula 30 15 0 5.0
111899 Odabrana poglavlja topologije – Vlasta Matijević 45 15 0 6.0

Izborni predmeti za III. semestar

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
68755 Diofantske jednadžbe – Joško Mandić 30 15 0 4.0
79334 Kriptografija – Borka Jadrijević 30 15 15 5.0
111893 Teorija igara – Damir Vukičević 30 30 0 5.0
79246 Euklidski prostori – Snježana Braić 30 30 0 5.0
79582 Matematička teorija računarstva – Milica Klaričić Bakula 45 0 15 5.0
79331 Konstruktivne metode u geometriji – Nikola Koceić Bilan 30 30 0 5.0
139121 Optimizacija – Milica Klaričić Bakula 30 15 0 5.0
111899 Odabrana poglavlja topologije – Vlasta Matijević 45 15 0 6.0

IV. semestar

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
68432 Diplomski seminar 0 0 15 1.0
79591 Diplomski rad 0 0 10 30.0
13564 Izborni predmeti za IV. semestar

 

Izborni predmeti za IV. semestar

 

ŠIFRA PREDMET I NOSITELJI P V S ECTS
79330 Interakcija čovjeka i računala I: osnove i principi – Andrina Granić 30 30 0 5.0
79327 Programiranje mrežnih aplikacija – Saša Mladenović, Tonći Dadić 30 30 0 5.0
147939 Računalna grafika – Hrvoje Kalinić 30 30 0 5.0
67174 Financijska matematika – Zoran Babić 30 30 0 5.0
79333 Izračunljivost – Jurica Perić 30 15 0 5.0
160060 Rudarenje podataka – Hrvoje Kalinić 30 30 0 5.0
148135 Vjerojatnost II – Hrvoje Kalinić 30 30 0 6.0

Dokumenti

Plan i program PD-Matematika 2016/2017
Plan i program D-Računarstvo 2016/2017
Plan i program D-Teorijski 2016/2017
Plan i program D-Nastavnicki 2016/2017
Opisi,ishodi i preduvjeti matematičkih kolegija
Plan i program (preddiplomski)
Matematički kolegiji (Preddiplomski Mat i Mat-Inf)
Plan i program (diplomski)
Matematički kolegiji (Diplomski Mat i Mat-Inf)