Section title

Description

UPISI

UPISI U PRVU GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA U AKAD. GOD. 2017./2018.

 

POSTUPAK PRIJAVE:

 

Prijave na razredbeni postupak za upis u prvu godinu diplomskih sveučilišnih studija kandidati predaju u Studentskoj službi Fakulteta na Kampusu, Ruđera Boškovića 33., prizemlje B – 02, u periodu od 01. do 25. rujna 2017. godine.

Uz  „PRIJAVU NA RAZREDBENI POSTUPAK“ (obrazac možete preuzeti ovdje) kandidati prilažu slijedeću dokumentaciju:

  • Diplomu ili Potvrdu o završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju;
  • Prijepis ocjena s prosjekom;
  • Nastavni plan i program završenog preddiplomskog studija (samo pristupnici koji su preddiplomski studij završili na drugom Fakultetu);
  • Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u novčanom iznosu od 100,00 kuna na IBAN Fakulteta broj: HR1723300031100068831, s pozivom na broj: 6526407-22000
 

Nepotpune i nepravovremene Prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

OBJAVA  RANG  LISTA:

 

Rang  liste prijavljenih kandidata biti će objavljene 26. rujna 2017. godine na web stranici Fakulteta.

 

POSTUPAK UPISA:

 

Upisi na prvu godinu sveučilišnih diplomskih studija vršiti će se od 27. do 29. rujna 2017. godine u vremenu od 10,00 do 14,00 sati (uz pauzu za dnevni odmor od 12,00 do 12,30) u Studentskoj službi Fakulteta na Kampusu, Ruđera Boškovića 33., prizemlje B – 04 prema rasporedu i uputama koje će biti objavljen početkom rujna na mrežnim stranicama Fakulteta.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa, ali nisu pristupili upisima u navedenim rokovima gube pravo upisa.

Studenti su dužni na upise donijeti svu dokumentaciju i priložiti odgovarajuće dokaze o uplati – u protivnom neće moći pristupiti upisima.

 

DOKUMENTACIJA ZA UPISE:

 
  • Rodni list ili Elektronički zapis iz matice rođenih izdan putem servisa e – Građani;
  • Domovnica ili Elektronički zapis iz knjige državljana izdan putem servisa e – Građani;
  • Potvrda o prebivalištu ili Elektronički zapis o prebivalištu izdan putem servisa e – Građani;
  • dvije osobne fotografije dimenzije 3,5 cm x 4,5 cm;
  • dokaz o uplati troškova upisa:
  • dokaz o uplati troškova školarine (za studente koji diplomski studij ne upisuju prvi put).
 

DOKAZ O UPLATI UPISNINE/ŠKOLARINE:

 

Pristupnici koji u akad. god. 2017/18 prvi put upisuju prvu godinu studija dužni su platiti troškove upisa u novčanom iznosu od 400,00 kuna.

Pristupnici koji u akad. god. 2017/18 ne upisuju prvi put prvu godinu studija dužni su platiti troškove upisa u novčanom iznosu od 400,00 kuna, te troškove školarine u novčanom iznosu od 8.000,00 kuna.

Školarina se plaća jednokratno prije upisa na studij.

 

Studentima će se po predočenju dokaza o uplati troškova upisa (na označenom mjestu na Fakultetu) predati indeks. Studenti obavezno popunjavaju prve dvije stranice indeksa.

Pored navedenog studenti popunjavaju i tiskanicu Prijava za upis (tiskanicu možete dobiti sa indeksom ili istu skinuti sa web stranice) .PRIJAVE ZA UPIS

 

PODATCI ZA UPLATU:

 
  TROŠKOVI UPISA: TROŠKOVI ŠKOLARINE:
Primatelj: Prirodoslovno–matematički fakultet Split Prirodoslovno–matematički fakultet Split
IBAN: HR17 23300031100068831 HR17 23300031100068831
POZIV NA BROJ: 6526401 – 23300 6526400 – 20500
OPIS PLAĆANJA: Troškovi upisa i upisne dokumentacije Troškovi školarine za akad. god. 2017/18
IZNOS: 400,00 kuna 8.000,00 kuna