Dokumenti

Dokumenti

 ZAKONI, STATUTI I PRAVILNICI

STATUTI

RADNI ODNOSI

STUDIJI I STUDENTI

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJI

STRUČNO USAVRŠAVANJE

ETIČKI KODEKS

SUSTAV ZA KVALITETU

INFORMACIJSKI SUSTAVI

KNJIŽNICA

ARHIVSKO I REGISTRATURNO GRADIVO

ZAŠTITA NA RADU

OSTALI PROPISI FAKULTETA

PROPISI O UVJETIMA ZA IZBOR

OSTALI PROPISI

Osiguranje kvalitete

OSIGURANJE KVALITETE

USVOJENI DOKUMENTI

DOKUMENTI NA RAZINI EUROPSKE UNIJE

DOKUMENTI NA NACIONALNOJ RAZINI

STUDIRANJE/ANALIZA USPJEŠNOSTI STUDIRANJA/STUDENTSKE ANKETE

IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM STUDENTSKIM ANKETAMA:

DOPUSNICE

Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti
Poslijediplomski sveučilišni studij Biofizike
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Konzervacija i restauracija
Preddiplomski sveučilišni studij Nutricionizma
Preddiplomski sveučilišni studij Fizike i Informatike
Diplomski sveučilišni studij Fizike za smjerove Nastavnički,Astrofizika,Biofizika,Fizika okoliša,Računarska fizika

STATUTI

Statut Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
Statut Sveučilišta u Splitu

RADNI ODNOSI

Pravilnik o radu
Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata
Pravilnik o vanjskoj suradnji Sveučilišta u Splitu

STUDIJI I STUDENTI

Statut studentskog zbora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
Pravilnik o sustavu studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima (10. 07. 2014.)
Pravilnik o studiju i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu
Pravilnik o izradi i obrani završnog i diplomskog rada te prijavi teme i polaganje predmeta završni preddiplomski ispit (22. 09. 2014.)
Pravilnik o akademskom priznanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija
Pravilnik o obliku diplome i dopunske isprave o studiju te sadržaju i obliku svjedodžbe, potvrda i tuljca diplome i svjedodžbe
Pravilnik o izjednačavanju stručnih i akademskih naziva
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata
Odluka o pravu na mirovanje studentskih obveza te prijelazima i promjenama studijskih programa (09. 02. 2011.)
Pravila za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Splitu i znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta
Odluka o pravu na mirovanje studentskih prava i obveza (27. 11. 2013.)
Odluka o prijelazima i promjenama studijskih programa (27. 11. 2013.)
Odluka o promjenama studijskih programa (27. 11. 2013.)
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o izjednačavanju stručnih i akademskih naziva (27. 11. 2013.)
Pravilnik o stipendiji Sveučilišta u Splitu (18. 12. 2014.)
Pravilnik o nagradi studenata
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradi studenata (22. 09. 2014.)

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJI

Pravilnik poslijediplomskog sveučilišnog studija Biofizika
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika poslijediplomskog sveučilišnog studija Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti (23. 10. 2013.)
Pravilnik poslijediplomskog sveučilišnog studija “Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti” (12.03.2014.)

STRUČNO USAVRŠAVANJE

Pravilnik o stručnom usavršavanju na programu Dopunskog pedagoško-didaktičko-psihološko-metodičkog obrazovanja

ETIČKI KODEKS

Etički kodeks Sveučilišta u Splitu
Etički kodeks

SUSTAV ZA KVALITETU

Samoanaliza_PMFST
Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
Pravilnik o ustroju i ulozi sustava upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Splitu
Pravilnik o postupku vrednovanja studijskih programa Sveučilišta u Splitu
Pravilnik o postupku vrednovanja nastavnika i nastave od strane studenata
Priručnik osiguranja kvalitete Sveučilišta u Splitu
Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu
Pravilnik o postupku studentskog vrednovanja nastavnog rada na Sveučilištu u Splitu
Pravilnik o ustroju sustava kvalitete
Pravilnik o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete
Priručnik o sustavu osiguranja kvalitete

INFORMACIJSKI SUSTAVI

Osnove korištenja informatičke infrastrukture – studenti, prava i obaveze
Sigurnosna politika informacijskog sustava Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
Ldap imenik – funkcionalnost i održavanje, prava i obveze korisnika
Obrazac za postavljanje obavijesti na web stranice Fakulteta

KNJIŽNICA

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

ARHIVSKO I REGISTRATURNO GRADIVO

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

ZAŠTITA NA RADU

Pravilnik zaštite na radu

OSTALI PROPISI FAKULTETA

Pravilnik o ustroju i radu Odjela za matematiku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

PROPISI O UVJETIMA ZA IZBOR

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
Pravilnik o znanstvenim i umjetnikim podrujima poljima i granama (NN118/2009)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN 82/2012)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN 32/2013)
Uvjeti Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavna zvanja
Uvjeti Rektorskog zbora za izbor u nastavna zvanja
Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja

OSTALI PROPISI

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje
;

Start typing and press Enter to search