Section title

Description

OBRANE DIPLOMSKIH I ZAVRŠNIH RADOVA


Tomislav Marušić
20.03. 2018.
Matematika
Diplomski rad
Ivana Čerina Cecić
23.02. 2018.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Mia Ćuk
19.02. 2018.
Inženjerska fizika
Diplomski rad
Monika Užar
08.02. 2018.
Matematika
Diplomski rad
Marija Prolić
13.02. 2018.
Informatika
Diplomski rad
Antonija Guberina
06.02. 2018.
Matematika i Informatika
Diplomski rad
Ivana Čepo
31.01. 2018.
Matematika
Diplomski rad
Petra Višić
15.01. 2018.
Matematika
Diplomski rad
Romana Ćoso
22.12. 2017.
Matematika i fizika
Diplomski rad
Franka Škugor
21.12. 2017.
Informatika
Diplomski rad
Anton Kabaši
30.11. 2017
Fizika
Diplomski rad
Antonia Stojan
14.11. 2017
Matematika i Fizika
Diplomski rad
Frane Lunić
29.09. 2017.
Fizika
Diplomski rad
Mia Pavlinović
29.09. 2017.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Zoran Butigan
29.09. 2017.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Doris Crnčević
29.09. 2017.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Nedjeljka Matić
29.09. 2017.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Sandra Čalušić
27.09. 2017.
Informatika i Tehnika
Diplomski rad
Ivana Pešo
27.09. 2017.
Informatika i Tehnika
Diplomski rad
Ana Anković
27.09. 2017.
Informatika I Tehnika
Diplomski rad
Marko Grgić
29.09. 2017.
Matematika i Fizika
Diplomski rad
Marija Duvnjak
23.09. 2017.
Matematika i Fizika
Završni rad
Daria Samaržija
25.09. 2017.
Nutricionizam
Završni rad
Daniela Džal
25.09. 2017.
Matematika
Završni ispit
Antonio Šunjerga
25.09. 2017.
Fizika
Završni rad
Luka Marković
25.09. 2017.
Inženjerska Fizika
Završni rad
Marija Baljkas
26.09. 2017.
Fizika
Diplomski rad
Toni Šarić
25.09. 2017.
Fizika
Završni rad
Lucija Škobić
25.09. 2017.
Matematika
Završni ispit
Kristina Latinčić
25.09. 2017.
Fizika
Diplomski rad
Sara Šušnjara
25.09. 2017.
Informatika
Završni rad
Boško Pavić
25.09. 2017.
Matematika
Završni ispit
Luka Kaleb
25.09. 2017.
Informatika
Završni rad
Josip Vukadin
22.09. 2017.
Informatika i Tehnika
Završni rad
Ivo Šiško
22.09. 2017.
Informatika i Tehnika
Završni rad
Domagoj Puljić
22.09. 2017.
Informatika i Tehnika
Završni rad
Stipe Marić
22.09. 2017.
Matematika
Završni ispit
Juraj Novak
25.09. 2017.
Fizika i Informatika
Završni rad
Josip Ćaleta
22.09. 2017.
Informatika
Završni rad
Karlo Balić
22.09. 2017.
Matematika i Informatika
Završni rad
Diana Dumančić
25.09. 2017.
Matematika i Informatika
Završni rad
Natko Bajić
25.09. 2017.
Fizika i Informatika
Diplomski rad
Jakša Tomović
22.09. 2017.
Fizika i Informatika
Završni rad
Petra Marija Gojun
26.09. 2017.
Matematika
Diplomski rad
Matea Mandić
22.09. 2017.
Informatika
Završni rad
Marina Baković
20.09. 2017.
Informatika
Završni rad
Anamarija Brkić
21.09. 2017.
Biologija i kemija
Završni rad
Paola Pašalić
20.09. 2017.
Informatika
Završni rad
Kristina Čuljak
20.09. 2017.
Informatika
Završni rad
Anđela Čolak
22.09. 2017.
Informatika
Završni rad
Ines Jovanović
22.09. 2017.
Informatika
Završni rad
Ana Sutlović
21.09. 2017.
Informatika
Završni rad
Ivana Baučić
19.09. 2017.
Informatika i tehnika
Diplomski rad
Tamara Štrenja
22.09. 2017.
Informatika
Završni rad
Kristina Đula
19.09. 2017.
Informatika i Tehnika
Završni rad
Helena Poljak
19.09. 2017.
Informatika i Tehnika
Završni rad
Andrea Penić
19.09. 2017.
Informatika i Tehnika
Završni rad
Kristina Udovičić
19.09. 2017.
Informatika
Završni rad
Tonka Bekavac
20.09. 2017.
Informatika
Završni rad
Antonia Kontić
22.09. 2017.
Informatika
Završni rad
Adrijana Lisica
21.09. 2017.
Informatika
Završni rad
Antonela Marević
22.09. 2017.
Matematika i Fizika
Završni rad
Ivana Jerković
21.09. 2017.
Matematika i informatika
Završni rad
Marijana Balić
22.09. 2017.
Fizika
Završni rad
Sarah Ivić
22.09. 2017.
Matematika
Diplomski rad
Nina Ivanišević
20.09. 2017.
Informatika
Završni rad
Matea Mimica
22.09. 2017.
Biologija i Kemija
Završni rad
Jadranka Škorput
21.09. 2017.
Nutricionizam
Završni rad
Damira Žmire
27.09. 2017.
Matematika
Diplomski rad
Ivana Parčina
20.09. 2017.
Informatika
Završni rad
Ivana Vodopija
18.09. 2017.
Informatika
Završni rad
Sanja Tucak
20.09. 2017.
Informatika i Tehnika
Završni rad
Adea Bezmalinović
21.09. 2017.
Informatika
Završni rad
Jelena Grbeša
19.09. 2017.
Matematika i Fizika
Završni rad
Antonia Gotovac
21.09. 2017.
Informatika
Završni rad
Tea Bratić
15.09. 2017.
Informatika
Završni rad
Ema Vrdoljak
18.09. 2017.
Informatika
Završni rad
Christina Paula Glušević
18.09. 2017.
Informatika
Završni rad
Ivana Sarić
18.09. 2017.
Nutricionizam
Završni rad
Mirna Pleština
18.09. 2017.
Nutricionizam
Završni rad
Ivana Maleš
21.09. 2017.
Biologija i Kemija
Završni rad
Lana Sušak
19.09. 2017.
Nutricionizam
Završni rad
Ana Marija Mešin
18.09. 2017.
Nutricionizam
Završni rad
Nada Ćurić
28.09. 2017.
Matematika i Informatika
Diplomski rad
Mia Jerončić
14.09. 2017.
Nutricionizam
Završni rad
Tajana Perić
18.09. 2017.
Nutricionizam
Završni rad
Lucija Bakarić
14.09. 2017.
Nutricionizam
Završni rad
Toni Kodžoman
13.09. 2017.
Fizika
Završni rad
Josipa Ljubas
14.09. 2017.
Inženjerska fizika
Završni rad
Toni Boban
25.09. 2017.
Matematika
Diplomski rad
Sanja Strpić
25.09. 2017.
Matematika
Diplomski rad
Dunja Šimičić
15.09. 2017.
Fizika
Diplomski rad
Tomislav Dujić
18.09. 2017.
Fizika i Informatika
Završni rad
Jelena Božić Kudrić
13.09. 2017.
Matematika i Fizika
Završni rad
Ana Mustapić
11.09. 2017.
Informatika
Završni rad
Iva Papak
18.09. 2017.
Fizika
Završni rad
Katarina Caktaš
14.09. 2017.
Nutricionizam
Završni rad
Ines Brkić
14.09. 2017.
Biologija i Kemija
Završni rad
Tihana Đogaš
12.09. 2017.
Informatika i Tehnika
Završni rad
Mihaela Botić
08.09. 2017.
Matematika i Informatika
Završni rad
Sanja Galić
08.09. 2017.
Nutricionizam
Završni rad
Mia Nižetić
14.09. 2017.
Biologija i Kemija
Završni rad
Petra Lukić
07.09. 2017.
Matematika i Informatika
Diplomski rad
Vesna Jurić
05.09. 2017.
Nutricionizam
Završni rad
Jelena Andrijić
06.09. 2017.
Matematika
Diplomski rad
Anja Delić
08.09. 2017.
Biologija i Kemija
Završni rad
Ivan Marasović
04.09. 2017.
Informatika
Završni rad
Ante Mandić
04.09. 2017.
Informatika
Završni rad
Ana Maria Oštrić
05.09. 2017.
Nutricionizam
Završni rad
Anamarija Brkić
07.09. 2017.
Biologija i Kemija
Završni rad
Anđela Krišto
08.09. 2017.
Matematika
Završni ispit
Ivana Lončar
05.09. 2017.
Matematika i Fizika
Završni rad
Marija Čondić
31.08. 2017.
Matematika
Diplomski rad
Valentina Majpruz
14.07. 2017.
Informatika i Tehnika
Završni rad
Ines Kapor
14.07. 2017.
Matematika
Završni ispit
Hrvoje Vrcan
14.07. 2017.
Fizika
Diplomski rad
Ana Puljas
14.07. 2017.
Fizika
Diplomski rad
Klara Žure
13.07. 2017.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Mirna Sarić
13.07. 2017.
Nutricionizam
Završni rad
Rinaldo Ugrina
14.07. 2017.
Fizika i Informatika
Završni rad
Anđela Jelinčić
13.07. 2017.
Informatika
Završni rad
Ines Perko
13.07. 2017.
Matematika i Informatika
Završni rad
Josipa Terezija Mikulić
13.07. 2017.
Matematika
Diplomski rad
Anamarija Kurte
13.07. 2017.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Vera Ožegović
12.07. 2017.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Josipa Ivković
13.07. 2017.
Matematika
Diplomski rad
Marina Žolo
13.07. 2017.
Informatika
Završni rad
Dijana Runjić
14.07. 2017.
Matematika i Fizika
Diplomski rad
Marin Bralo
10.07. 2017.
Kemija
Diplomski rad
Ines Miliša
12.07. 2017.
Matematika
Diplomski rad
Slavica Jurčević
10.07. 2017.
Informatika
Završni rad
Iliana Babić
10.07. 2017.
Informatika
Završni rad
Matko Celio Cega
07.07. 2017.
Matematika i Informatika
Završni rad
Tino Asanović
07.07. 2017.
Informatika i Tehnika
Završni rad
Ana-Marija Prolić
13.07. 2017.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Ivana Kisić
12.07. 2017.
Matematika
Završni ispit
Danijela Stojić
13.07. 2017.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Ana Martinović
07.07. 2017.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Dorotea Kurtov
04.07. 2017.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Luca Olivari
07.07. 2017.
Matematika
Diplomski rad
Duje Giljanović
04.07. 2017.
Fizika
Diplomski rad
Toni Martić
04.07. 2017.
Informatika i Tehnika
Diplomski rad
Josipa Milun
06.07. 2017.
Matematika i Informatika
Završni rad
Miro Plenković
06.07. 2017.
Matematika
Diplomski rad
Ivana Vukorepa
04.07. 2017.
Matematika
Diplomski rad
Josipa Šiško
04.07. 2017.
Matematika
Diplomski rad
Luka Karan
29.06. 2017.
Informatika i tehnika
Diplomski rad
Katarina Žužić
28.06. 2017.
Biologija i kemija
Završni rad
Marko Perkušić
21.06. 2017.
Fizika
Diplomski rad
Maja Omrčen
27.06. 2017.
Biologija i kemija
Diplomski rad
Matea Kalinić
13.06. 2017.
Matematika
Diplomski rad
Bruno Ziterbart
25.05. 2017.
Informatika
Diplomski rad
Marija Ziterbart
25.05. 2017.
Informatika
Diplomski rad
Nevena Mustapić Jogun
13.04. 2017.
Matematika i Informatika
Preddiplomski ispit
Jelena Pelajić
06.04. 2017.
Matematika
Diplomski rad
Nikolina Kelava
05.04. 2017.
Matematika i Informatika
Diplomski rad
Bruna Tafra
09.03. 2017.
Inženjerska fizika
Diplomski rad
Toni Čvrljak
01.03. 2017.
Matematika
Diplomski rad
Vjekoslav Bilinovac
23.02. 2017.
Informatika
Završni rad
Antonia Čagalj
09.02. 2017.
Matematika i Informatika
Diplomski rad
Anđela Perišić
22.12. 2016.
Matematika
Diplomski rad
Sara Vodogaz
22.12. 2016.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Tea Kalinić
20.12. 2016.
Matematika
Diplomski rad
Lara Čatipović
19.12. 2016.
Informatika
Diplomski rad
Mate Oljica
15.12. 2016.
Informatika i Tehnika
Diplomski rad
Vito Radovniković
15.12. 2016.
Informatika
Diplomski rad
Mia Juričić
07.12. 2016.
Matematika i Informatika
Diplomski rad
Bože Markovina
05.12. 2016.
Matematika i Informatika
Diplomski rad
Mia Fonić
01.12. 2016.
Informatika
Diplomski rad
Nikolina Burilović
01.12. 2016.
Matematika i Informatika
Diplomski rad
Ana Mamić
30.09. 2016.
Matematika
Diplomski rad
Luka Gujinović
29.09. 2016.
Fizika
Diplomski rad
Valentina Jurac
28.09. 2016.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Tatjana Matić
27.09. 2016.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Ana Vrdoljak
27.09. 2016.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Marijana Pivac
26.09. 2016.
Informatika i Tehnika
Diplomski rad
Viktor Cikojević
23.09. 2016.
Fizika
Diplomski rad
Mia Rakušić
22.09. 2016.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Vedran Karačić
21.09. 2016.
Informatika
Diplomski rad
Josipa Maraš
19.09. 2016.
Informatika
Diplomski rad
Ana Matijašević
19.09. 2016.
Informatika
Diplomski rad
Ivan Penović
19.09. 2016.
Informatika
Završni rad
Ana Viđak
19.09. 2016.
Informatika
Završni rad
Sara Vrsaljko
19.09. 2016.
Informatika
Završni rad
Ana Karninčić
19.09. 2016.
Matematika
Preddiplomski ispit
Nikolina Pleić
19.09. 2016.
Matematika
Preddiplomski ispit
Josip Dujić
19.09. 2016.
Informatika
Završni rad
Katarina Bilić Pavlinović
19.09. 2016.
Informatika i Tehnika
Diplomski rad
Stefan Cikota
17.09. 2016.
Fizika
Diplomski rad
Josipa Dragičević
16.09. 2016.
Nutricionizam
Završni rad
Anita Mustapić
16.09. 2016.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Ante Rubić
16.09. 2016.
Fizika
Diplomski rad
Jelena Burazin
16.09. 2016.
Biologija i Kemija
Završni rad
Antonija Balić
16.09. 2016.
Matematika
Preddiplomski ispit
Karmen Kapov
16.09. 2016.
Matematika i Informatika
Preddiplomski ispit
Gloria Odak
16.09. 2016.
Fizika
Završni rad
Josipa Šćurla
16.09. 2016.
Fizika
Završni rad
Jadran Sušić – Jurić
16.09. 2016.
Matematika i Informatika
Preddiplomski ispit
Marko Bošnjak
15.09. 2016.
Biologija i Kemija
Završni rad
Petra Maleš
15.09. 2016.
Biologija i Kemija
Završni rad
Jelena Rendulić
15.09. 2016.
Informatika i Tehnika
Završni rad
Ivana Plazonić
15.09. 2016.
Biologija i Kemija
Završni rad
Marija Kvesić
15.09. 2016.
Biologija i Kemija
Završni rad
Maja Bobeta
15.09. 2016.
Informatika i Tehnika
Završni rad
Ana Silić
15.09. 2016.
Biologija i Kemija
Završni rad
Tihana Krivić
15.09. 2016.
Informatika i Tehnika
Završni rad
Irena Petrović
15.09. 2016.
Matematika i Informatika
Preddiplomski ispit
Gorana Glavurtić
14.09. 2016.
Biofizika
Diplomski rad
Zrinka Šarić
14.09. 2016.
Matematika i Informatika
Završni rad
Ivana Smolić
14.09. 2016.
Nutricionizam
Završni rad
Mila Madunić
14.09. 2016.
Informatika
Završni rad
Krešimir Sudar
14.09. 2016.
Informatika i Tehnika
Završni rad
Josip Dujić
14.09. 2016.
Informatika
Završni rad
Josipa Biluš
13.09. 2016.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Kristina Ćubić
13.09. 2016.
Biologija i Kemija
Završni rad
Ante Škugor
13.09. 2016.
Informatika
Završni rad
Maja Bilić
13.09. 2016.
Biologija i Kemija
Zavšrni rad
Tea Barić
13.09. 2016.
Biologija i Kemija
Završni rad
Martina Martinović
12.09. 2016.
Fizika
Završni rad
Kristina Vojković
12.09. 2016.
Biologija i Kemija
Završni rad
Ivana Žaper
12.09. 2016.
Biologija i kemija
Završni rad
Judita Ozretić
12.09. 2016.
Biologija i kemija
Završni rad
Milana Gujinović
12.09. 2016.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Jelena Žarković
12.09. 2016.
Biologija i kemija
Završni rad
Nikolina Nikolić
12.09. 2016.
Biologija i Kemija
Završni rad
Marija Šarić
12.09. 2016.
Biologija i Kemija
Završni rad
Lara Šamadan
12.09. 2016.
Biologija i Kemija
Završni rad
Tina Pavelin
09.09. 2016.
Biologija i Kemija
Završni rad
Ivana Tatarović
09.09. 2016.
Nutricionizam
Završni rad
Jelena Vuković
09.09. 2016.
Matematika i Informatika
Diplomski rad
Marija Perak
09.09. 2016.
Biologija i Kemija
Završni rad
Nikolina Jelavić
08.09. 2016.
Matematika i Informatika
Preddiplomski ispit
Željana Mudnić
08.09. 2016.
Nutricionizam
Završni rad
Marina Bilić
07.09. 2016.
Informatika
Diplomski rad
Matea Pavić
07.09. 2016.
Matematika
Preddiplomski ispit
Marija Banovac
15.07. 2016.
Nutricionizam
Završni rad
Nikola Mušan
15.07. 2016.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Mihovila Nakić
15.07. 2016.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Tena Skok
14.07. 2016.
Informatika i Tehnika
Diplomski rad
Maša Mirković
13.07. 2016.
Nutricionizam
Završni rad
Toma-Ivo Škrobica
11.07. 2016.
Fizika
Završni rad
Darija Močić
07.07. 2016.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Iva Budimir
27.07. 2016.
Matematika
Diplomski rad
Gordana Raos
16.06. 2016.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Jelena Bartolović
10.06. 2016.
Matematika i Fizika
Diplomski rad
Luka Roguljić
24.05. 2016.
Informatika
Diplomski rad
Joško Mačela
20.05. 2016.
Informatika
Diplomski rad
Mia Juračić
12.04. 2016.
Fizika
Diplomski rad
Julija Vučemilović
31.03. 2016.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Jelena Gudelj
30.03. 2016.
Matematika i Informatika
Diplomski rad
Marina Pavičević
11.03. 2016.
Matematika i Informatika
Diplomski rad
Zrinka Markić
07.03. 2016.
Matematika i Informatika
Diplomski rad
Antonija Mravak
04.03. 2016.
Fizika
Diplomski rad
Jelena Pleština
02.03. 2016.
Matematika
Diplomski rad
Mensur Duraković
15.01. 2016.
Informatika
Diplomski rad