Section title

Description

OBRANE DIPLOMSKIH I ZAVRŠNIH RADOVA


Katarina Žužić
28.06. 2017.
Biologija i kemija
Završni rad
Marko Perkušić
21.06. 2017.
Fizika
Diplomski rad
Maja Omrčen
27.06. 2017.
Biologija i kemija
Diplomski rad
Matea Kalinić
13.06. 2017.
Matematika
Diplomski rad
Bruno Ziterbart
25.05. 2017.
Informatika
Diplomski rad
Marija Ziterbart
25.05. 2017.
Informatika
Diplomski rad
Nevena Mustapić Jogun
13.04. 2017.
Matematika i Informatika
Preddiplomski ispit
Jelena Pelajić
06.04. 2017.
Matematika
Diplomski rad
Nikolina Kelava
05.04. 2017.
Matematika i Informatika
Diplomski rad
Bruna Tafra
09.03. 2017.
Inženjerska fizika
Diplomski rad
Toni Čvrljak
01.03. 2017.
Matematika
Diplomski rad
Vjekoslav Bilinovac
23.02. 2017.
Informatika
Završni rad
Antonia Čagalj
09.02. 2017.
Matematika i Informatika
Diplomski rad
Anđela Perišić
22.12. 2016.
Matematika
Diplomski rad
Sara Vodogaz
22.12. 2016.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Tea Kalinić
20.12. 2016.
Matematika
Diplomski rad
Lara Čatipović
19.12. 2016.
Informatika
Diplomski rad
Mate Oljica
15.12. 2016.
Informatika i Tehnika
Diplomski rad
Vito Radovniković
15.12. 2016.
Informatika
Diplomski rad
Mia Juričić
07.12. 2016.
Matematika i Informatika
Diplomski rad
Bože Markovina
05.12. 2016.
Matematika i Informatika
Diplomski rad
Mia Fonić
01.12. 2016.
Informatika
Diplomski rad
Nikolina Burilović
01.12. 2016.
Matematika i Informatika
Diplomski rad
Ana Mamić
30.09. 2016.
Matematika
Diplomski rad
Luka Gujinović
29.09. 2016.
Fizika
Diplomski rad
Valentina Jurac
28.09. 2016.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Tatjana Matić
27.09. 2016.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Ana Vrdoljak
27.09. 2016.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Marijana Pivac
26.09. 2016.
Informatika i Tehnika
Diplomski rad
Viktor Cikojević
23.09. 2016.
Fizika
Diplomski rad
Mia Rakušić
22.09. 2016.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Vedran Karačić
21.09. 2016.
Informatika
Diplomski rad
Josipa Maraš
19.09. 2016.
Informatika
Diplomski rad
Ana Matijašević
19.09. 2016.
Informatika
Diplomski rad
Ivan Penović
19.09. 2016.
Informatika
Završni rad
Ana Viđak
19.09. 2016.
Informatika
Završni rad
Sara Vrsaljko
19.09. 2016.
Informatika
Završni rad
Ana Karninčić
19.09. 2016.
Matematika
Preddiplomski ispit
Nikolina Pleić
19.09. 2016.
Matematika
Preddiplomski ispit
Josip Dujić
19.09. 2016.
Informatika
Završni rad
Katarina Bilić Pavlinović
19.09. 2016.
Informatika i Tehnika
Diplomski rad
Stefan Cikota
17.09. 2016.
Fizika
Diplomski rad
Josipa Dragičević
16.09. 2016.
Nutricionizam
Završni rad
Anita Mustapić
16.09. 2016.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Ante Rubić
16.09. 2016.
Fizika
Diplomski rad
Jelena Burazin
16.09. 2016.
Biologija i Kemija
Završni rad
Antonija Balić
16.09. 2016.
Matematika
Preddiplomski ispit
Karmen Kapov
16.09. 2016.
Matematika i Informatika
Preddiplomski ispit
Gloria Odak
16.09. 2016.
Fizika
Završni rad
Josipa Šćurla
16.09. 2016.
Fizika
Završni rad
Jadran Sušić – Jurić
16.09. 2016.
Matematika i Informatika
Preddiplomski ispit
Marko Bošnjak
15.09. 2016.
Biologija i Kemija
Završni rad
Petra Maleš
15.09. 2016.
Biologija i Kemija
Završni rad
Jelena Rendulić
15.09. 2016.
Informatika i Tehnika
Završni rad
Ivana Plazonić
15.09. 2016.
Biologija i Kemija
Završni rad
Marija Kvesić
15.09. 2016.
Biologija i Kemija
Završni rad
Maja Bobeta
15.09. 2016.
Informatika i Tehnika
Završni rad
Ana Silić
15.09. 2016.
Biologija i Kemija
Završni rad
Tihana Krivić
15.09. 2016.
Informatika i Tehnika
Završni rad
Irena Petrović
15.09. 2016.
Matematika i Informatika
Preddiplomski ispit
Gorana Glavurtić
14.09. 2016.
Biofizika
Diplomski rad
Zrinka Šarić
14.09. 2016.
Matematika i Informatika
Završni rad
Ivana Smolić
14.09. 2016.
Nutricionizam
Završni rad
Mila Madunić
14.09. 2016.
Informatika
Završni rad
Krešimir Sudar
14.09. 2016.
Informatika i Tehnika
Završni rad
Josip Dujić
14.09. 2016.
Informatika
Završni rad
Josipa Biluš
13.09. 2016.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Kristina Ćubić
13.09. 2016.
Biologija i Kemija
Završni rad
Ante Škugor
13.09. 2016.
Informatika
Završni rad
Maja Bilić
13.09. 2016.
Biologija i Kemija
Zavšrni rad
Tea Barić
13.09. 2016.
Biologija i Kemija
Završni rad
Martina Martinović
12.09. 2016.
Fizika
Završni rad
Kristina Vojković
12.09. 2016.
Biologija i Kemija
Završni rad
Ivana Žaper
12.09. 2016.
Biologija i kemija
Završni rad
Judita Ozretić
12.09. 2016.
Biologija i kemija
Završni rad
Milana Gujinović
12.09. 2016.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Jelena Žarković
12.09. 2016.
Biologija i kemija
Završni rad
Nikolina Nikolić
12.09. 2016.
Biologija i Kemija
Završni rad
Marija Šarić
12.09. 2016.
Biologija i Kemija
Završni rad
Lara Šamadan
12.09. 2016.
Biologija i Kemija
Završni rad
Tina Pavelin
09.09. 2016.
Biologija i Kemija
Završni rad
Ivana Tatarović
09.09. 2016.
Nutricionizam
Završni rad
Jelena Vuković
09.09. 2016.
Matematika i Informatika
Diplomski rad
Marija Perak
09.09. 2016.
Biologija i Kemija
Završni rad
Nikolina Jelavić
08.09. 2016.
Matematika i Informatika
Preddiplomski ispit
Željana Mudnić
08.09. 2016.
Nutricionizam
Završni rad
Marina Bilić
07.09. 2016.
Informatika
Diplomski rad
Matea Pavić
07.09. 2016.
Matematika
Preddiplomski ispit
Marija Banovac
15.07. 2016.
Nutricionizam
Završni rad
Nikola Mušan
15.07. 2016.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Mihovila Nakić
15.07. 2016.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Tena Skok
14.07. 2016.
Informatika i Tehnika
Diplomski rad
Maša Mirković
13.07. 2016.
Nutricionizam
Završni rad
Toma-Ivo Škrobica
11.07. 2016.
Fizika
Završni rad
Darija Močić
07.07. 2016.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Iva Budimir
27.07. 2016.
Matematika
Diplomski rad
Gordana Raos
16.06. 2016.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Jelena Bartolović
10.06. 2016.
Matematika i Fizika
Diplomski rad
Luka Roguljić
24.05. 2016.
Informatika
Diplomski rad
Joško Mačela
20.05. 2016.
Informatika
Diplomski rad
Mia Juračić
12.04. 2016.
Fizika
Diplomski rad
Julija Vučemilović
31.03. 2016.
Biologija i Kemija
Diplomski rad
Jelena Gudelj
30.03. 2016.
Matematika i Informatika
Diplomski rad
Marina Pavičević
11.03. 2016.
Matematika i Informatika
Diplomski rad
Zrinka Markić
07.03. 2016.
Matematika i Informatika
Diplomski rad
Antonija Mravak
04.03. 2016.
Fizika
Diplomski rad
Jelena Pleština
02.03. 2016.
Matematika
Diplomski rad
Mensur Duraković
15.01. 2016.
Informatika
Diplomski rad