O ODJELU

Description

O ODJELU

Biologija je egzaktna prirodna znanost koja istražuje strukture i funkcije živih sustava, počevši od molekula do viših integracijskih cjelina poput organizama, populacija i životnih zajednica. U suradnji sa Zavodom za kemiju izvodi dvopredmetni studij smjera Biologija i kemija. Program biologije obuhvaća temeljne biološke predmete uz praktični i terenski rad. Sudjeluje u izvođenju dijela nastavnog programa iz biologije na Sveučilišnom studiju Biologija i ekologija mora, na Visokoj učiteljskoj školi, Kemijsko-tehnološkom fakultetu, te na studiju konzervacije – restauracije na Umjetničkoj akademiji u Splitu      

ČLANOVI ODJELA

Description

ČLANOVI ODJELA

 
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-biologiju/wp-content/uploads/sites/3/2016/11/Mirko-Rua--ic.jpg
Mirko Ruščić Pročelnik odjela, docent kabinet B2-27 mirko.ruscic@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-biologiju/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/brada.jpg
Biljana Apostolska izvanredni profesor kabinet B2-55 biljana.radja@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-biologiju/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/nbezic.jpg
Nada Bezić Redoviti profesor (prvi izbor) kabinet B2-51 bezic@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-biologiju/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/ibocina1.jpg
Ivana Bočina Izvanredni profesor kabinet B2-54 ivana.bocina@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-biologiju/wp-content/uploads/sites/3/2017/03/valerija_dunkic1.jpg
Valerija Dunkić Izvanredni profesor kabinet B2-50 valerija.dunkic@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-biologiju/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/zfredotovic.jpg
Željana Fredotović Asistent kabinet B2-29 zeljana.fredotovic@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-biologiju/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/jkamenjarin.jpg
Juraj Kamenjarin Viši predavač kabinet B2-26 juraj.kamenjarin@pmfst.hr
Nives Kević Poslijedoktorand kabinet B2-54 nkevic@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-biologiju/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/amaravic.jpg
Ana Maravić Docent kabinet B2-56 ana.maravic@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-biologiju/wp-content/uploads/sites/3/2014/12/Marija-Nazlic.jpg
Marija Nazlić Asistent kabinet B2-50 marija.nazlic@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-biologiju/wp-content/uploads/sites/3/2017/03/Antonela_paladin1.jpg
Antonela Paladin Docent kabinet B2-28 antonela.paladin@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-biologiju/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/jpuizina.jpg
Jasna Puizina Dekanica, redoviti profesor(prvi izbor) kabinet B2-60 jasna.puizina@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-biologiju/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/spuljas.jpg
Sanja Puljas Docent kabinet B2-25 sanja.puljas@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-biologiju/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/mskocibusic.jpg
Mirjana Skočibušić Izvanredni profesor kabinet B2-57 mirjana.skocibusic@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-biologiju/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/isamanic.jpg
Ivica Šamanić Docent kabinet B2-29 ivica.samanic@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-biologiju/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/msantic.jpg
Mate Šantić Redoviti profesor (prvi izbor) kabinet B2-53 msantic@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-biologiju/wp-content/uploads/sites/3/2016/11/Snje--ana-Topic.jpg
Snježana Topić Stručni suradnik kabinet B2-59 snjezana.topic@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-biologiju/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/evuko.jpg
Elma Vuko Docent kabinet B2-52 elma.vuko@pmfst.hr

Aktivnosti

Description

AKTIVNOSTI

Na Odjelu za biologiju PMF-a Split provode se znanstvena istraživanja u sljedećim područjima:

Nutrigenomika i funkcionalna genetika


Istražuju se utjecaji pojedinih fitonutrijenata i njihovih metabolita na regulaciju ekspresije gena u ljudi te na epigenetske promjene u strukturi genoma. Organizacija genoma i genetička kontrola mejoze, staničnog ciklusa i popravka DNA u biljaka.

Mikrobiologija


Molekularni mehanizmi rezistencije Gram-negativnih bakterija na antibiotike: Istražuju se izvori i rasprostranjenost proširenog spektra β-laktamaza u okolišu, fenotipska osjetljivost bakterija na značajne skupine antibiotika, identifikacija i karakterizacija gena rezistencije i njihovih genetičkih elementa, prijenos gena rezistencije u bakterijskim zajednicama, genetička srodnost izolata iz okoliša s kliničkim izolatima te utjecaj ekoloških činitelja u pojavi i širenju rezistencije. Izvori novih bioaktivnih kemijskih tvari: Istražuju se prirodne i sintetske komponente kao novi izvori bioaktivnih tvari, kemijska raznolikost. Primjenom mikrobioloških i molekularnih metoda istražuju se antimikrobni spektri i mehanizme njihovog djelovanja, potencijalne inhibitore mehanizama rezistencije na antibiotike, povećavanje antimikrobne efikasnosti antibiotika te smanjenje stupnja patogenosti invazinih sojeva.

Botanika i raznolikosti mediteranske flore Hrvatske


Istražuju se florističke i vegetacijske značajke određenih područja s ciljem zaštite i obnove ekosustava, kao i mogućeg gospodarskog iskorištavanja. Provode se komparativna istraživanja u odnosu na ekološke čimbenike te invetarizacija flore i vegetacije kao i monitoring biljnih zajednica. Utvrđuju se srodstveni odnosi pojedinih biljaka te fitocenološke-sintaksonomske karakteristike vegetacije. Istražuju se zaštićene, ugrožene i endemične biljne svojte mediteranskog klimatskog područja Hrvatske, načini razmnožavanja i očuvanja sjemena definiranih vrsta.

Sekundarni metaboliti kserofita i njihova biološka uloga


Težište istraživanja je izolacija i karakterizacija eteričnih ulja, ali i drugih sekundarnih metabolita kserofitnih biljaka. Biološka uloga izoliranih spojeva istražuje se kroz protuvirusno djelovanje eteričnih ulja kao i drugih fitoaktivnih prirodnih komponenata.

Ultrastrukturna građa animalnih i humanih tkiva


Istražuje se ultrastrukturna građa animalnih tkiva u okviru projekta Anisakis spp: Genomic Epidemiology te ultrastrukturna građa humanih embrija na razini transmisijskog elektronskog mikroskopa. Unutar COST/EUNEXIN grupe pri Europskoj uniji istražuju se tijesni spojevi među stanicama.

Biologija i ekologija riba


Istražuje se biologija i ekologija jadranskih vrsta riba s naglaskom na spolnost i razmnožavanje uz istraživanje dinamike populacije iz porodica Trachinidae, Scorpaenidae i Soleidae.

Biologija i ekologija školjkaša


Istražuje se struktura populacija, reproduktivni ciklusi te starost i rast vrsta. Posebno se proučava sastav endolitskih zajednica u ljušturama školjkaša.

Kurikularni pristup u nastavi biologije osnovnih i srednjih škola te visokog obrazovanja


Implementacija praktičnih radova u nastavi biologije i njihova realizacija na satu biologije.

 

Studij

Description

STUDIJI

Odjel za biologiju sudjeluje u izvođenju preddiplomskog studija Biologije i kemije u trajanju od šest semestara i diplomskog studija Biologije i kemije; nastavnički smjer u trajanju od četiri semestra. Studijski program Biologije omogućuje stjecanje znanja i kompetencija kroz teorijska znanja, laboratorijski rad, terenska istraživanja te kroz suvremene metode i oblike rada u nastavi biologije.

Odjel za biologiju sudjeluje u izvođenju nastave preddiplomskog studija Nutricionizma u trajanju od šest semestara. Studijski program nutricionizma omogućuje stjecanje temeljnih znanja iz prirodoslovnih polja, stručnih znanja iz nutricionizma, zakonodavstva te sociologije i psihologije prehrane. Odjel za biologiju omogućuje i nastavak školovanja na poslijediplomskom sveučilišnom studiju „Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti“, usmjerenje Biologija.


ZAPOŠLJAVANJE

  • u osnovnim i srednjim školama
  • u biološkim i kemijskim laboratorijima prehrambene i kemijske industrije
  • na poslovima zaštite okoliša
  • u zdravstvu
  • u znanstvenoistraživačkim laboratorijima
  • u prirodoslovnim i visokoškolskim ustanovama
 

STUDIJSKI PROGRAMI