Section title

Description

O ODJELU


Kemija je temeljna znanstvena disciplina koja proučava sastav i pretvorbu tvari kako u živim organizmima tako i u svijetu koji nas okružuje.

Odjel za kemiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta sudjeluje u izvođenju nastave kemije na prediplomskom i diplomskom studiju biologije i kemije, restauracije i konzervacije, prediplomskom studiju nutricionizma, diplomskom i poslijediplomskom studiju biofizike te poslijediplomskom studiju istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti.

Osim znanja i eksperimentalnih vještina iz temeljnih grana kemije, naš Odjel kroz obrazovni proces potiče i razvija kreativnost te kritičko razmišljanje pojedinca.

Djelatnici našeg Odjela ujedno su i znanstvenici koji sudjeluju na raznim domaćim projektima, a svoje znanstveno-istraživačko iskustvo integriraju u svakodnevni nastavni proces.

 

ČLANOVI ODJELA

Description

ČLANOVI ODJELA

 
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-kemiju/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/Ivica-Ljubenkov.png
Ivica Ljubenkov Pročelnik odjela, docent kabinet B2-07 ivica.ljubenkov@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-kemiju/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/Viljemka-Bučević-Popović.png
Viljemka Bučević Popović Docent kabinet B2-38 viljemka.bucevic.popovic@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-kemiju/wp-content/uploads/sites/5/2015/07/andelic-1.jpg
Ivana Anđelić Poslijedoktorand kabinet B2-10 ivana.andelic@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-kemiju/wp-content/uploads/sites/5/2016/11/linda-1.jpg
Linda Bazina Asistent kabinet B2-09 linda.bazina@pmfst.hr
**
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-kemiju/wp-content/uploads/sites/5/2014/12/Perica-Boskovic.png
Perica Bošković Docent kabinet B2-10 pboskovic@pmfst.hr
**
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-kemiju/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/Renata-Odžak.png
Renata Odžak Prodekanica za poslovanje, docent kabinet B2-37 renata.odzak@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-kemiju/wp-content/uploads/sites/5/2017/02/IMG_1480-2.jpg
Ivana Mitar Poslijedoktorand kabinet B2-40 ivana.opacak@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-kemiju/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/Stjepan-Orhanović.png
Stjepan Orhanović Docent kabinet B2-36 stjepan.orhanovic@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-kemiju/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/Maja-Pavela-Vrančić.png
Maja Pavela Vrančić Redoviti profesor u trajnom zvanju kabinet B2-08 pavela@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-kemiju/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/Barbara-Soldo.png
Barbara Soldo Poslijedoktorand kabinet B2-41 barbara.soldo@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-kemiju/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/Tonka-Sule.png
Tonka Sule Viši laborant kabinet B2-03 tonka.sule@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-kemiju/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/Matilda-Sprung.png
Matilda Šprung Viši asistent kabinet B2-39 matilda.sprung@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-kemiju/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/Roko-Vladušić.png
Roko Vladušić Viši predavač kabinet B2-11 roko.vladusic@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-kemiju/wp-content/uploads/sites/5/2016/05/nenad_vuletic.jpg
Nenad Vuletić Viši asistent kabinet B2-09 nenad.vuletic@pmfst.hr

Section title

Description

AKTIVNOSTI

  Profesori i suradnici Zavoda za kemiju:
  • sudjeluju u suvremenim istraživanjima iz temeljne kemijske i biokemijske znanosti
  • surađuju s raznim znanstvenoistraživačkim ustanovama u zemlji i svijetu
  • tijekom studija studenti se uvode u znanstvenoistraživački rad kroz izborne predmete, seminarske radnje i diplomski rad.
 
PROJEKTI:

Ispitivanje enzima lipooksigenaznog puta u autohtonim sortama maslina ( Projekt Splitsko-dalmatinske županije )

MEĐUNARODNA SURADNJA:

Njemačko-hrvatski projekt: Multienzimski sustavi; slovensko-hrvatski projekt: Novi ugljikovi materijali.

 

Section title

Description

STUDIJ

Odjel za kemiju sudjeluje u izvođenju preddiplomskog studija Biologije-Kemije (šest semestara) i diplomskog studija Biologije i kemije, nastavnički smjer (četiri semestra). Program kemije obuhvaća temeljne kemijske predmete s posebnim naglaskom na praktični rad studenata u laboratoriju te suvremene metode i oblike rada u nastavi kemije. Na preddiplomskom studiju Nutricionizma (šest semestara) studenti stječu temeljna znanja iz prirodoslovnih polja, stručna znanja iz nutricionizma, zakonodavstva iz područja hrane, te socioloških i psiholoških aspekata prehrane.

U suradnji s Odsjekom za restauraciju i konzervaciju Umjetničke akademije, Odjel sudjeluje u izvođenju nastavnog programa iz kemije integriranog studija Konzervacija-Restauracija. Odjel za kemiju, zajedno s ostalim odjelima PMF-a, omogućava i nastavak školovanja na interdisciplinarnom znanstvenom poslijediplomskom studiju Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti, usmjerenje Kemija. .

 

ZAPOŠLJAVANJE

  • u osnovnim i srednjim školama
  • u biološkim i kemijskim laboratorijima prehrambene i kemijske industrije
  • na poslovima zaštite okoliša
  • u zdravstvu
  • u znanstvenoistraživačkim laboratorijima
  • u prirodoslovnim i visokoškolskim ustanovama
 

STUDIJSKI PROGRAMI